Now showing items 1-1 of 1

    • Tarihi süreçte Artvin 

      Kurt, Gaye (Artvin Çoruh Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Artvin coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca birçok millete ve mücadeleye tanıklık etmiştir. Köklü ve zengin uygarlıkların yerleşim yeri olan Artvin hakkında ilk yazılı belgeye Urartu yazıtlarında rastlanmaktadır. Milattan ...