Now showing items 1-1 of 1

    • Step'annos Orbeleans'a göre Moğollar 

      Çakmak, Sevda (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
      13. yy.'ın başlarında tarih sahnesine çıkan Moğollar, kuruluşlarından kısa bir süre sonra geniş coğrafyalara yayılarak büyük bir imparatorluk haline gelmişler ve birçok millet ve devletle ilişki içerisine girmişlerdir. ...