Now showing items 1-1 of 1

    • Silahdar Seyyid Mehmet Paşa'nın vakıfları 

      Çoğalmış, Burcu (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
      I. Abdülhamid dönemi sadrazamlarından olan Silahdar Mehmet Paşa, 1735 yılında Arapsun'da doğdu. İstanbul'a küçük yaşta gelmiş ve saraydaki ilk görev yeri olan helvahaneye girmiştir. Çeşitli görevlerden sonra 1779 yılında ...