Now showing items 1-1 of 1

    • Bir insan hakkı olarak güvenli kürtaja erişim 

      Çoban, Funda (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2015)
      Beden siyaseti özelinde kadın bedeni çeşitli iktidar / bilgi merkezlerinin çekişme alanında farklı iktidar prosedürlerine konu olmaktadır. Kadın bedeni ile ilgili bir mesele olarak kürtaj ise felsefi, hukuki, siyasi ve ...