Now showing items 1-1 of 1

    • Hadislerde ihsan kavramı 

      Şeker, Necmeddin; Yeksek, Ferize (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2019)
      İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlâkî değerler manzumesinin tamamında yer alan şemsiye kavramlardan birisi ihsan kavramıdır. Zira insanı ahsen-i takvim üzere yaratan Allah, Kur’an’da mahlûkata en güzel şekli verdiğini, ...