Now showing items 1-20 of 38

  • The adoption of e-commerce in small and medium enterprises (SMEs) 

   Aydın, Nevin (International Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, 2015)
   It is without a doubt that Internet has immensely helped the growth of e-commerce businesses. Thesmall and medium enterprises (SMEs) are businesses with lower number of employees than a giventhreshold. Theterm is ...
  • Akıllı hastane konsepti 

   Aydın, Nevin (International Academic Social Resources Journal, 2021)
   Günümüzün dijital dönüşüm çağında, giderek birçok karar alıcı ve kuruluş yenilikçi sağlık hizmetleri teknolojilerine yatırım yapıyor. Hastanelerin daha verimli hale gelmesi, daha çabuk çözüm üretmesi, yüksek kaliteli bakım ...
  • Akıllı şehirlerde IoT: gelecekteki kentsel gelişim planı 

   Aydın, Nevin (Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2021)
   Akıllı şehir, sakinlerine yüksek yaşam standartları sunan bir kentsel gelişimi planlar. Teknoloji, Dünya da akıllı şehirlerin ortaya çıkmasında önemli bir role sahiptir. Akıllı şehir birçok faktörü kapsar: Şehir altyapısı, ...
  • Akıllı şehirlerde yeni teknoloji hizmetleri 

   Aydın, Nevin (IDEA SSTUDIES, 2022)
   Akıllı bir şehir kavramı ortaya çıktığından beri IoT (Nesnelerin İnterneti) akıllı bir şehirdeki temel altyapı olarak kabul edildi. Nesnelerin İnterneti her yerde ve her şeyi ve herkesi birbirine bağlıyor. Nesnelerin İnterneti ...
  • Benefits of global sustainability 

   Aydın, Nevin (International Journal of Enhanced Research in Management & Computer Applications, 2015)
   An increasing number of companies are rapidly adopting sustainability techniques. Sustainability is defined as lowering the environmental impacts of economic activity and buildings to a level which allows the indefinite ...
  • Bulut bilişim e-ticaretin geleceğini nasıl etkileyecek? 

   Aydın, Nevin (International Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences (Joshas) Dergisi, 2022)
   Pandemi döneminde tüketiciler, alışveriş rotalarını değiştirerek online alışveriş sitelerine yöneldiler. Bulut bilişim sistemleri zamandan ve kaynaktan tasarruf edilmesine imkan sağlayarak, işletmelerin e-ticaret platformlarını ...
  • Cloud computing for e-commerce 

   Aydın, Nevin (IOSR-JMCA, 2015)
   The popularity and the application areas of the cloud computing has significantly increased since it was proposed by Google in 2007. Cloud computing includes set of resources and services to be shared among users via ...
  • Clustering-based routing protocols in ad hoc networks 

   Aydın, Nevin (International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering, 2015)
   The clustering means dividing geographical region into smaller areas in which each area is represented by a resource rich leader node, called clusterhead. The clustering has several benefits such as reducing the communication ...
  • Coca cola markası ve sürdürülebilirlik 

   Aydın, Nevin (International Academic Social Resources Journal, 2021)
   Dünyada son zamanlarda yaşanan iklimsel ve çevresel değişimler sürdürülebilirlik kavramının önemini artırmıştır. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama durumu dikkate alınarak bu kavram şirketleri sürdürülebilir olmaya ...
  • Dördüncü sanayi devrimi ve tarımdaki değişimler 

   Turgut, Begümhan; Aydın, Nevin (Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2022)
   Dünyada nüfusun artışı tarımsal gıda sistemini etkileyen küresel mega trendleri ortaya çıkarmaktadır. Biyo ekonomiyi destekleyen tarımsal gıda ekosisteminin dijitalleştirilmesi kavramı ve dijital teknolojiler, veri analizi ...
  • Dünya’da e-ticaret nereye gidiyor 

   Aydın, Nevin (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2017)
   E-Ticaret İnternet kullanımı ile ortaya çıkmış insanlığa büyük kolaylıklar sağlayan bir ticaret şeklidir. Küreselleşen dünyada teknolojinin hızlı gelişimi firmaları yeni pazarlara taşımıştır. Rekabet yarışına giren ...
  • Dış kaynak kullanım nedenleri ve uygulamaları 

   Aydın, Nevin (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, 2016)
   İşletmeler küreselleşmenin sonucunda faaliyetlerini sürdürebilmek ve Dünya pazarında kendilerinden söz ettirmek ve yer sağlamak için iş süreçlerini ve işletme politikalarını yenilemek gözden geçirmek zorundadırlar. Bu ...
  • E-commerce profile of Turkey 

   Aydın, Nevin (International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering, 2015)
   As it is the case in many countries in the world, electronic commerce (e-commerce) has gained increased acceptance by the population and became part of daily live of people in Turkey. There are still few differences on ...
  • Endüstri 4.0 :akıllı fabrika 

   Aydın, Nevin (Atlas International, 2019)
   Dördüncü Sanayi Devrimi hayatımızın bir parçası olmaya hazırlanırken, akıllı sistemler, bilgi tabanlı servisler, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti gibi kavramlar Endüstri 4.0 ile hayatın her alanında ...
  • Future of the supply chain management 

   Aydın, Nevin (International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering, 2015)
   An efficient supply chain management (SCM) can make a big difference for the manufacturing companies to be competitive in today’s marketplace. In order to have a place in a cutting-edge technological advances and sustain ...
  • Gelecegin şehirleri 

   Aydın, Nevin (International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 2022)
   Şehirlerin gelişimini ve üretkenliğini artırmak için büyük miktarda veri toplamak için veri odaklı akıllı teknolojilere ihtiyaç vardır. Bu veriler, hükümetlerin ve yetkililerin gelecekteki kararlarını uygulamada yardımcı ...
  • Gelecekte sağlık sektörü nasıl olacak? 

   Aydın, Nevin (IDEA SSTUDIES, 2020)
   Kanser, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, Covid-19 veya benzer şekilde hastalıkla her gün karşılaşıyoruz. Araştırmalar tüm bu yönde hızla ilerliyor. Kalp atış hızı, kan basıncı, nefes alma, kilo veya ...
  • A genetic algorithm on inventory routing problem 

   Aydın, Nevin (EMAJ, 2014)
   Inventory routing problem can be defined as forming the routes to serve to the retailers from the manufacturer, deciding on the quantity of the shipment to the retailers and deciding on the timing of the replenishments. ...
  • Giyilebilir teknoloji pazarı 

   Aydın, Nevin (IDEA STUDIES, 2020)
   Günümüzde giyilebilir cihazlar başlanğıç aşamasında bir teknolojidir. Dijital cihazların hızlı büyümesi, gelecekte çok daha güçlü ve düşük maliyetli giyilebilir teknolojilerin ortaya çıkacağının bir göstergesidir. Giyilebilir ...
  • Giyilebilir tıbbi cihaz pazarının büyüme nedenleri 

   Aydın, Nevin (Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2020)
   Giyilebilir tıbbi cihazlar pazarının büyümesi, hem hastaların hem de genel nüfusun yaşam şeklini değiştirecek teknolojik gelişmeler ve yeniliklerden kaynaklanmaktadır. Bu pazarda rekabet eden önemli pazar oyuncuları ...