Now showing items 1-4 of 4

  • Attâr ve Pendnâme’si üzerine 

   Balcı, Musa (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışmada öğüt ve nasihat anlamındaki pend kavramı, Pendnâme kitabının sahibi Feridüddîn-i Attâr’ın hayatının ana hatları ve eserinin Osmanlı döneminden bugüne yapılan çok sayıdaki tercüme ve şerhlerinin nedenleri, ...
  • Bir İslâm medeniyeti şairi olarak Sa‘dî-yi Şîrâzî’nin poetikası 

   Balcı, Musa (Erzurum Kültür Eğitim Vakfı, 2016)
   Bir İslâm/insan medeniyeti şairi olan Sa‘dî üzerine bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır. Fakat bu çalışmalarda onun hem şiir hem de hikâye anlayışı üzerine poetik manada pek durulmamıştır. Oysa Sa‘dî’nin Bostân ...
  • İslam öncesi Fars öğüt edebiyatı 

   Balcı, Musa (Atatürk Üniversitesi, 2013)
   Diğer dünya edebiyatları içerisinde oldukça eski bir geçmişe sahip olan Fars edebiyatı; İslâm sonrasında olduğu gibi, İslâm öncesi dönemde de güçlü ve zengindir. Fars edebiyatı, bu zenginliğiyle özellikle divan edebiyatı ...
  • Kayser Eminpûr’un şiirlerinde “toplumsal bir kavram olarak“ dert 

   Balcı, Musa (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2018)
   Çağdaş İran şiirinin 1979 sonrası en önemli temsilcilerinden olan Kayser Eminpûr’un eserlerinde dert kavramı dikkat çekici bir vurguya sahiptir. Toplumunun meselelerine kayıtsız kalmayan ve hayatı boyunca ülkesinin ...