Now showing items 1-1 of 1

    • Türk edebiyatında roman ve hikâyeden yapılmış on örnek piyes 

      Doğan, Afet (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Çalışmamızın I. bölümü "Tahkiyeden Tiyatroya" başlığını taşır. Bu kısımda önce; roman, hikâye ve tiyatro hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra, konusunu roman ve hikâye dışındaki diğer kaynaklardan alan piyesler ...