Now showing items 1-1 of 1

    • Ortaçağda Ardanuç 

      Erdoğan, Halil (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışma Artvin’in Ardanuç ilçesinin ortaçağ boyunca hangi kavimler tarafından istila edildiği, bu istilaların bölgeye etkileri ve bölgenin tarihi önemi üzerine yapılmış bir incelemedir. Bu bağlamda bölgenin ortaçağ ...