Now showing items 1-3 of 3

  • Arap dilinde takdim ve te’hir olgusu 

   Güney, Fikri (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
   Arapça’da söz dizimi belli kurallara göre yapılır. Dizinlerde dilin yapısını bozmadan bazı değişiklikler de yapılabilir. Bu değişiklikler cümle çeşitliliğine göre olabileceği gibi cümle içerisinde vurgulanmak istenen sözü ...
  • Hubeyş et-Tiflîsî’nin Vücûhu’l-Kur’ân Adlı Eseri 

   Güney, Fikri (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2018)
   Çalışmamız Tiflisli Hubeyş b. İbrâhîm b. Muhammed’in Fars dilinde kaleme aldığı ve Anadolu’da telif edilen en eski İslami eserlerden biri olan“Vücûhu’l-Kur’ân”ını tanıtmayı, Kur’ân ilimleri ve Arap Dili alanlarındaki ...
  • İ’rab ve i’rabın manaya etkisi 

   En- Nur, Fadlullah (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
   İ’rab ve manaya etkisi konusu öteden beri önceki ve yeni dil âlimlerini çokça meşgul etmiş önemli konulardan biridir. Bu konuda birçok görüş ileri sürülmüştür. Onlardan bir kaçı şöyledir; Bir kısmı i’rabın önemi ve manaya ...