Now showing items 1-1 of 1

    • Âşık şiirinde mekânlar üzerine bir araştırma 

      Kuluş, Fatih (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Mekân kavramı daha çok mimari ve coğrafi bir terim olarak bilinse de edebiyatımızda şiir içerisinde ana yapıyı sağlayan unsurlardan biridir. Roman ve hikâye gibi türlerde mekân üzerine birçok araştırma mevcutken; mekân ...