Now showing items 1-3 of 3

  • Hubeyş et-Tiflîsî’nin hayatı: biyografi denemesi 

   Poyraz, Mevlüt (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2018)
   Bu çalışma; XII. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyaya gelmiş aslen Tiflisli olup birçok ilim dalında eserler telif etmekle birlikte uzun bir süre Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın hizmetinde bulunan büyük bilge ...
  • Ömer b. Abdulazîz 

   Poyraz, Mevlüt (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2019)
   Geçmişte öyle kişiler vardır ki hayatları gelecek için numune-i imtisâl olabilir. Zaten tarih ve olaylar geçmişin aynasıdır. Bir olay nakledildi mi masal gibi dinlenilmemelidir. Her şeyde felsefe ve ledünniyat (ilahi ihsan) ...
  • The place of Ala b. al-Hadrami in the history of Islam 

   Poyraz, Mevlüt (Atatürk Üniversitesi, 2019)
   Bu araştırma; meşhur sahâbî Alâ b. Hadramî’nin Hz. Peygamber (s) ve Râşid halifeler döneminde gerçekleşmiş siyasi, idari ve askeri faaliyetlerdeki konumunu ele almaktadır. Hadramevt’li bir aileye mensup olup Mekke’de ...