Now showing items 1-1 of 1

    • Âşık Çelebi tezkiresindeki poetik kavramlar 

      Sarıçoban, Levent (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
      Şiir, şair ve şiir okuyucusu gibi unsurların tarif ve değerlendirilmesinde kullanılan poetik kavramlar, hem kullanıldığı dönemdeki manasının hem de günümüz manalarının anlaşılması, ayrıca şiir ve şairi daha iyi anlayıp ...