Now showing items 1-5 of 5

  • Moğol kaynağı olarak Kartlis Tskhovreba 

   Soybek, Duygu (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
   Kafkasya'nın en merkezi bölgesi olan, Anadolu'nun giriş ve çıkış yolları üzerinde bulunan Gürcistan, sarp dağların yer aldığı Kafkas coğrafyasında batı ile doğu arasında irtibatı sağlayan önemli dağ geçitlerine sahip ...
  • Mongolian Nukederes' Origin and Their Activities 

   Subaşı, Ömer (Türk Tarih Kurumu, 2019)
   Nukederes are a nomadic community that lives in the geography of Afghanistan and have prefered the eastern border of the Ilhanli State as a field of activity since the day that they came to the stage of history. In the ...
  • Ortaçağda Ardanuç 

   Erdoğan, Halil (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Artvin’in Ardanuç ilçesinin ortaçağ boyunca hangi kavimler tarafından istila edildiği, bu istilaların bölgeye etkileri ve bölgenin tarihi önemi üzerine yapılmış bir incelemedir. Bu bağlamda bölgenin ortaçağ ...
  • Selçuklu'dan Osmanlı'ya Kafkaslar'da siyasî hayat 

   Kartal, Sevinç (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2019)
   Kafkasya coğrafyasındaki siyasî mücadeleleri ele aldığımız bu çalışmada öncelikle bölgenin yer adlarıyla beraber sınırlarına dair yapmış olduğumuz tanımlamalar yer almaktadır. Önemli bir konumda bulunan Kafkaslar, tarihi ...
  • Step'annos Orbeleans'a göre Moğollar 

   Çakmak, Sevda (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
   13. yy.'ın başlarında tarih sahnesine çıkan Moğollar, kuruluşlarından kısa bir süre sonra geniş coğrafyalara yayılarak büyük bir imparatorluk haline gelmişler ve birçok millet ve devletle ilişki içerisine girmişlerdir. ...