Now showing items 1-4 of 4

  • Bir hikâye anlatıcısı: Cengis Asiltürk 

   Erdem, Duygu; Töre, Enver (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Cengis Asiltürk, Büyülü Gerçeklik Akımı'nın Türkiye'deki yeni nesil temsilcilerinden, romancılarından ve sinema kuramcılarından biridir. Yazar ve yönetmen Asiltürk, gerek romanlarında, gerekse filmlerinde kentsoylu ailelerin ...
  • Bir hikâye anlatıcısı: Erturan Elmas 

   Ateş, Tarık (Artvin Çoruh Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Hikâye, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların anlatıldığı kısa bir anlatım türüdür. Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi ile birlikte giren hikâye, günümüze büyük gelişmelerle ulaşmıştır. Hikâye, her yazarın elinde farklı ...
  • Türk edebiyatında roman ve hikâyeden yapılmış on örnek piyes 

   Doğan, Afet (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Çalışmamızın I. bölümü "Tahkiyeden Tiyatroya" başlığını taşır. Bu kısımda önce; roman, hikâye ve tiyatro hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra, konusunu roman ve hikâye dışındaki diğer kaynaklardan alan piyesler ...
  • Türk edebiyatında tiyatro tenkidi (1923-1940) 

   Bahçi, Ramazan (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2020)
   Bu çalışma 1923 ila 1940 yılları arasında çıkan edebiyat ve sanat dergilerinde yazılan tiyatro eleştiri metinlerinden hareketle dönemin tiyatrosunun genel bir portresini oluşturmayı amaçlar. Yapılan çalışmada görülmüştür ...