Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner, Sinan
dc.contributor.authorKayhan Saygılı, Emine
dc.date.accessioned2014-07-03T06:34:07Z
dc.date.available2014-07-03T06:34:07Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationKayhan Saygılı, Emine (2011). Hopa Cankurtaran mevkii kayın meşcerelerinde farklı aralama derecelerinin büyüme ve biyokütle üzerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/103
dc.description.abstractArtan dünya nüfusu, gelişen teknoloji ile birlikte insanoğlunun ihtiyaçlarının çeşitlenerek artmasına, doğal kaynaklara olan talebin artmasına neden olmaktadır. Artan talebi karşılayabilmenin yollarından biriside ormanların, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan optimum yarar sağlayacak biçimde planlı ve düzenli silvikültürel işlemlerin uygulanarak işletilmesidir. Bu silvikültürel işlemlerden birisi de aralamadır. Bu çalışmada Hopa Cankurtaran Mevkiinde bulunan Kayın Meşcerelerinde Farklı Aralama Derecelerinin Büyüme ve Biyokütle üzerine Etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla; meşcereyi temsil eden alanlarda 9 adet deneme alanları seçilmiştir. Deneme alanlarının büyüklüğü 20 m x 20 m= 400 m2 büyüklüğündedir. Deneme alanları tesis edildikten hemen sonra alanlar içerisinde kalan her bir ağaca yağlı boya ile numara verilmiştir. Daha sonra 2008 yılında bütün ağaçların göğüs yüzeyi çapları ölçülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca her bir deneme alanında alanı temsil eden 12 adet ağacında boyu ölçülmüştür. Daha sonra kayın hacim tablolarından faydalanılarak deneme alanların ağaç varlığı belirlenmiş ve göğüs çapları ?r2 formülünde yerine yazılarak deneme alanlarının toplam göğüs yüzeyi miktarları hesaplanmıştır. Bu araştırma sonucunda en yüksek ortalama çap artımı (1,21cm), ortalama hacim artımı (0,81 cm3. ha-1) ve ortalama göğüs yüzeyi artımı (577,99 cm2. ha-1) şiddetli aralama alanlarında belirlenirken; en düşük ortalama çap artımı (0,74 cm), ortalama hacim artımı (0,42 cm3. ha-1) ve ortalama göğüs yüzeyi artımı (27,20 cm2. ha-1) kontrol alanlarında belirlenmiştir. Öte yandan biyokütle elemanlarından olan ortalama tüm ağaç kütlesi (745,15 kg. ha-1) en yüksek şiddetli aralama alanlarında belirlenirken, en düşük (411,69 kg. ha-1) kontrol alanlarında belirlenmiştir. Sonuç olarak aralama müdahalelerinin büyüme ve biyokütle üzerine pozitif yönde etki yaptıkları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIncreasing world population and developing technology leads to increase people's needs and in the demand for natural resources. One of the ways to meet the increasing demand of forests is applies social, cultural and economic benefits to provide the optimum operation of a planned and regular application of silvicultural activities. One of the silvicultural applies is thinning. In this study, there were investigated the effects of different thinning degrees in beech stands on growth and biomass in Hopa Cankurtaran Area. For this purpose was selected 9 samples area in this stands. The size of sample areas was 400 meter square. After set of this areas, each of trees were numbered with oil planting in research area. In 2008, there was measured breast high diameter of all of trees. The high of 12 trees in each of areas were measured and registered. The presence of trees was determined by using beech tree volume tables. Total Breast high values all of sample areas were calculated by using formula of ?r2. As a result of research, the highest mean diameter increment (1,21 cm), the highest mean volume increment (0,81 cm3. ha-1) and the highest mean breast increment (577,99 cm2. ha-1) were found in heavy thinning areas, and the lowest mean diameter increment (0,74 cm), the lowest mean volume increment (0,42 cm3. ha-1) and the lowest mean breast increment (27,20 cm2. ha-1)were found control areas. On the other hand, One element of the weight of the entire tree biomass in hectare was found the highest in heavy thinning areas (745,15 kg. ha-1), the lowest in control areas (411,69 kg. ha-1). Consequently, there was determinate thinning applies made positive effect on growth and biomass.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAralamaen_US
dc.subjectBüyümeen_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectMeşcereen_US
dc.subjectGöğüs Yüzeyien_US
dc.subjectThinningen_US
dc.subjectGrowthen_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectStandsen_US
dc.subjectVolume Incrementen_US
dc.titleHopa Cankurtaran mevkii kayın meşcerelerinde farklı aralama derecelerinin büyüme ve biyokütle üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of different thinning degrees in beech stands on growth and biomass in Hopa Cankurtaran areaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKayhan Saygılı, Emineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record