Show simple item record

dc.contributor.authorAkansel, İlkben
dc.date.accessioned2016-01-29T10:01:13Z
dc.date.available2016-01-29T10:01:13Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationİlkben Akansel, Heterodoks-Ortodoks Ekonomi İkileminden Yenilikçi Bir İşletme Yaratmak, "1. Ulusal Ünye İşletmecilik Sempozyumu ", , , (2012)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1057
dc.description.abstractİşletmenin iktisat kuramıyla olan bağıntısı göz ardı edilemez. Günümüzde işletmelerin yenilikçi bir anlayışla yönetilmelerini sağlamak için iktisat özellikle iktisadi büyüme ile ilgili sorulara doğru cevaplar vermelidir. İktisadın bu soruya doğru cevap vermesi ise başta tanımının sorgulanmasını gerekli kılar . İktisadın tanımının içinde yer alan sorun, heteredoks-ortodoks bakış açısının çatışmasının bir yansımasıdır.Biz bu çalışmada neo-klasik iktisadın egemen olduğu iktisat tanımına getirilen eleştirileri heteredoks-ortodoks iktisat ikileminden bakarak irdeleyeceğiz. Bunu yaparken, iktisadi büyüme kavramının yardımıyla teknolojinin bir işletmenin gelişmesi, büyümesi, rekabetçi bir yapıya kavuşması üzerindeki etki süreçlerini iktisat-işletme bağını göz önünde tutarak irdelemeye çalışacağız. Sonuç olarak, iktisat biliminin tanımındaki sorun giderilebilirse 'yenilikçi bir işletme' anlayışı doğabilir. Yenilikçi bir işletme ise, piyasada daha aktif, rekabet gücü yüksek firmalar yaratmakla kalmaz aynı zamanda alım gücü yüksek müşteriler yaratarak piyasa koşullarını daha olumlu kılar.en_US
dc.description.abstractThe connection between management and econornics can't be ignored. Economics is necessary to given right answers especially about economic growth to provide an innovative apprehension will . be applied to administer in firms today. At first, it is necessary to qestionized the description of economics because of if economics will be given right answer to this question. The problem which is obtained in the description of economics is areflexion to the conflict of the vision in heteredox­ orthodox economics. in this study, we will examine the critiques which are brougth to neo­ classical economics dominating to the description to economics, looking the dilemma of heteredox­ orthodox economics vision. While doing this, we will consider that the connection between economics-management by helping of economic growth which is important to the process of to progress, to extend and to obtain a competetive structure by the mediaiton of technology of a plant. Consequently, if the problem in the description of economics can be solved, 'an innovator fırın' apprehension can be rised. Ari innovator fırın will be create not only much more active, ınuch more competetive fırms in the market, but also creating clients who have much more purchasing power • which ali of these make the condition of the market will be more positive. •en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHeteredoks Ekonomien_US
dc.subjectOrtodoks Ekonomien_US
dc.subjectİktisadi Büyümeen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHeteredox Economicsen_US
dc.subjectOrthodox Economicsen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.titleHeteredoks-Ortodoks ekonomi ikileminden yenilikçi bir işletme yaratmaken_US
dc.title.alternativeCreating a new firm by the dilemma of Heteredox­-Orthodox economics visionen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal1. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumuen_US
dc.departmentAÇÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authoridTR20933en_US
dc.identifier.startpage275en_US
dc.identifier.endpage281en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkansel, İlkbenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record