Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner, Sinan
dc.contributor.authorTiryaki, Ayşegül Gözde
dc.date.accessioned2014-07-03T11:02:16Z
dc.date.available2014-07-03T11:02:16Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationTiryaki, Ayşegül Gözde (2011).Hopa Cankurtaran mevkii kayın meşcerelerinde kireçlemenin büyüme ve biyokütle üzerine etkileri.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/107
dc.description.abstractBu araştırmada, Artvin Hopa-Cankurtaran Mevkiinde asit karakterli olan 25 yaşlarında genç bir doğu kayını meşcerelerinde uygulanan kirecin kayın ağaçlarındaki büyüme ve toprak üstü biyokütle üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmaya konu edilen kayın ormanları, 1984 yılında yapay yolla gençleştirilmiştir. Alana 1985 yılında 2 m x 3 m aralık mesafe ile kayın fidanları dikilmiştir. Araştırma alanı, 2600 mm/yıl yağış almaktadır. Yağışlar sonucu aşırı derecede yıkandığından dolayı topraklar asit karaktere bürünmüşlerdir. Alandaki toprakların asitlik dereceleri (pH) 4,5-5 arasında değişmektedir. Alanda 400 m2 büyüklüğünde toplam 6 adet deneme alanı tesis edilmiştir. Bu alanların 3 adetinde kireç uygulaması yapılmış 3 adeti de kontrol alanı olarak bırakılmıştır. 3 adet kireç uygulaması yapılan alanlara 2009 yılında 100 kg, 2010 yılında 100 kg olmak üzere toplam 200 kg kireç uygulanmıştır. Deneme alanlarının ortalama asitlik derecesi 4,72 olarak ölçülmüştür. 2010 yılının sonunda kirecin etkisi ile alanların ortalama asitlik dereceleri 5,78 e çıkarılmıştır. Kireçleme yapılan alanlarda kontrol alanlarına göre ağaç varlığı bakımından (m3) % 10,75 artım olduğu, göğüs yüzeyi bakımından (m2) % 5,3 arttığı ve toplam toprak üstü biyokütlenin %5,9 arttığı hesaplanmıştır. İstatistikî analizlerde kireçleme yapılan alanlardaki artımın kontrol alanlarındaki artıma oranlarının önemli olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, there were investigated the effect of liming aplications on growth and soil abowground biomass in beech stands in Hopa-Cankurtaran area, Artvin. There was made clear cutting application in 1985 and was planted with beech seedling . Study areas was selected beech plantation areas such as 2 m x 3m plant distance plots. Average rainfall amount of year is 2600mm/ year. At the end of rainfall, soils have asidic characters because of washed soil. There was set of six sample areas each of 400 meter square from these areas. Three areas of these areas applied liming. Rest of other areas were control areas. First year(2009) 100 kg lime aplied for this areas and second year (2010) 100 kg lime applied. Total 200 kg liming applied in these areas. Before the study, soil pH was measured 4,72 in these control areas. After two years, soil pH was measured 5,78. There was determined the presence of trees of liming applied areas have more than percent 10,75 control areas, and breast increment of liming applied have more than 5,3 and total above ground biomass increase percent 5,9 in liming areas more than control areas. There was determined meaningfull as statistical increment at liming application.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğu Kayınıen_US
dc.subjectKireçlemeen_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectArtımen_US
dc.subjectTopraken_US
dc.subjectBeechen_US
dc.subjectLimingen_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectIncrementen_US
dc.subjectSoilen_US
dc.titleHopa Cankurtaran mevkii kayın meşcerelerinde kireçlemenin büyüme ve biyokütle üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of liming on growth and biomass at beech stands in Hopa Cankurtaran areaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTiryaki, Ayşegül Gözdeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record