Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğmuş, Nihat
dc.contributor.authorDoğan, Özgür
dc.date.accessioned2016-02-29T08:47:07Z
dc.date.available2016-02-29T08:47:07Z
dc.date.issued2004en_US
dc.date.submitted2004
dc.identifier.citationDoğan, Ö. (2004). Metaforlar aracılığıyla yöneticilerin kariyer eğilimlerinin belirlenmesine yönelik nitel bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1081
dc.description.abstractİş dünyasında yaşanan değişim ve dönüşümler yeni kavramların ortaya çıkması ile sonuçlanmaktadır. Kariyer kavramı da bunlardan bir tanesidir ve iş dünyası ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Kariyer kavramı iş dünyasında yaşanan değişim ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan bir kavram olmasına rağmen, yaşanan değişimler ve dönüşümlerin sürekliliği kariyer kavramının niteliğini de sürekli olarak değiştirmektedir. Bireyler ise yaşanan bu değişim ve dönüşümlere sürekli olarak bir uyum gösterme çabası içine girmektedirler. Buna bağlı olarak sahip oldukları değerleri, ilgileri ve eğilimleri de sürekli değişmektedir. Bu çalışma ile Türkiye'de görev yapan yöneticilerin hayat hikayeleri değerlendirilerek, yöneticilerin sahip oldukları kariyer eğilimleri, kariyer metaforlan aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Örneklem olarak otuz yönetici seçilmiştir. Örneklem olarak seçilen yöneticilerin hayat hikayeleri; iş, ekonomi ve finas dergileri, kitaplar ve internet aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden "Grounded Teori" kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractTransformations and changes in business life give birth to new concepts. Career is one of these concepts which is used in relation with the business life. Although the concept of career has emerged as a result of transformations and changes in business life, the sequencing of these transformations and changes cause continuous alterations in the characteristic of the concept of career. On the other hand, individuals always try to adapt themselves according to this process. Therefore their anchors, interests and tendencies change continuously. This study evaluates the life stories of Turkish managers. The career tendencies of the managers have been tried to put forward by making use of career metaphors. A sample of 30 managers are selected. Their life stories have been acquired via business, economics, and financial journals, books and the internet. In this research the Grounded Theory, which is among the qualitative research methods, has been used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKocaeli Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKariyer Seçeneklerien_US
dc.subjectMetaforen_US
dc.subjectYöneticileren_US
dc.subjectÖrgütsel Değişimen_US
dc.subjectİşletme yönetimien_US
dc.subjectCareeren_US
dc.subjectCareer Preferenceen_US
dc.subjectMetaphoren_US
dc.subjectManagersen_US
dc.subjectOrganizational Changeen_US
dc.subjectBusiness Managementen_US
dc.titleMetaforlar aracılığıyla yöneticilerin kariyer eğilimlerinin belirlenmesine yönelik nitel bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authoridTR125520en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Özgüren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record