Show simple item record

dc.contributor.authorEminağaoğlu, Özgür
dc.date.accessioned2016-03-04T11:28:00Z
dc.date.available2016-03-04T11:28:00Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationEminağaoğlu, Ö.(Ed.), 2015.Artvin'in Doğal Bitkileri, İstanbul: Promat.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1095
dc.description.abstract“Artvin’in Doğal Bitkileri” başlığı ile sunulan bu kitap, Artvin Çoruh Üniversitesi ile Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Ziraat Bankası tarafından desteklenen “Artvin İli Bitkisel Tür Çeşitliliğinin Tespiti ve Doğal Bitkileri Kitabının Hazırlanması” isimli proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu kitap Artvin ili sınırları içerisinde doğal olarak yetişen bitkileri kapsamaktadır. Proje sürecinde Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU yürütücü olarak, Uzm. Hayal AKYILDIRIM BEĞEN ve Arş. Gör. Güven AKSU ise yardımcı araştırmacı olarak görev almışlardır. Proje ekibi tarafından 2013-2015 vejetasyon periyodu içerisinde yaklaşık 195 gün arazi çalışması sonucunda 25.000 civarında bitki örneği toplanmıştır. Artvin’de 137 familya 761 cinse ilişkin 2727 bitki taksonu isimlendirilmiştir. 21 cins, 920 bitki taksonunun Artvin’deki yayılışı ilk defa bu çalışmada ortaya konulmuştur. Bu taksonlardan 1 cins ve 4 tür Türkiye Florası için yeni kayıttır. Kitapta, 1200 farklı bitki türüne ait yaklaşık 3000 adet fotoğraf yanında bölgenin eşsiz güzelliklerini yansıtacak manzara fotoğraflarına da yer verilmiştir. Kullanılan fotoğrafların büyük çoğunluğu, proje kapsamında çekilen 50.000 den fazla fotoğraf içerinden seçilmekle birlikte, bir kısmı da Proje Yürütücüsü ve Kitap Yazarı olan Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU’nun fotoğraf arşivinden yararlanılmıştır.Kitap 8 bölümden oluşmaktadır. ARTVİN’İN GENEL TANITIMI başlıklı 1. Bölümde; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerine ilişkin coğrafik, jeolojik ve iklimsel özelliklere değinilmiştir. ARTVİN’İN FLORA VE VEJETASYON YAPISI başlıklı 2. Bölümde; Türkiye’nin Bitki Çeşitliliği, Artvin’in Bitki Çeşitliliği, Artvin’in Vejetasyon Yapısı, Artvin’de Biyotik Faktörlerin Bitkiler ve Vejetasyon Üzerinde Etkileri konularına yer verilmiştir. ARTVİN’DE ORMAN VARLIĞI başlıklı 3. Bölümde; ilin ilçelere göre orman varlığı dağılımı hakkında bilgi verilmiştir. ARTVİN’DE TARIM VARLIĞI başlıklı 4. Bölümde; ilin tarım ve hayvancılık açısından potansiyel durumu değerlendirilmiştir. ARTVİN’DE ÖNEMLİ VE HASSAS ALANLAR başlıklı 5. Bölümde; Artvin’de Korunan Alanlar, Artvin’de Önemli Bitki ve Doğa Alanları, Artvin’in Bitki Biyoçeşitliliği Açısından Uluslararası Önemi konuları işlenmiştir. ARTVİN’İN BALLI BİTKİLERİ başlıklı 6. Bölümde, ballı bitkiler hakkında genel bilgiler verilmiştir. ARTVİN’DE BOTANİK TURİZM POTANSİYELİ başlıklı 7. Bölümde; turizm çeşitlerinden biri olan botanik turizmi olanakları hakkında değerlendirmeler yapılmış, ARTVİN’İN DAMARLI BİTKİLERİNİN FOTOĞRAFLARI başlıklı 8. bölümde ise Artvin ilinde doğal olarak yetişen bitkilerin fotoğrafları Kibritotları, Eğreltiler, Tohumlu Bitkiler (Açık Tohumlular ve Kapalı Tohumlular) olarak gruplandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis book “Native Plants of Artvin” is published within the scope of the project “Identification of natural plant species diversity of Artvin and Preparation of natural plants books” which was conducted by Artvin Çoruh University in collaboration with Artvin Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock and sponsored by Ziraat Bank. This book includes naturally-growing plants of Artvin. In this project, Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU participated as project coordinator and Spec. Hayal AKYILDIRIM BEĞEN and Res. Asst. Güven AKSU as researchers. Approximately 25000 plant samples were collected during 195 days field survey which was carried out by project team between 2013 and 2015 vegetation period. In the area under review, 2727 taxa belonging to 761 genera and 137 families were identified. 920 taxa and 21 genera in Artvin were firstly presented in this study. From these taxa, 1 genus and 4 species are new records for Flora of Turkey. In addition to 3000 photos of 1200 different plant taxa, scenery photos reflecting unique beauties of the region are also presented in the book. A great majority of the photos have been chosen from 50.000 photos taken within the scope of the project and some of the photos have been chosen from the photo archive of project coordinator and book author Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU. This book has 8 chapters. In the first chapter titled “GENERAL OVERVIEW OF ARTVİN” geographic, geologic and climatic characteristics of City Centrum, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat and Yusufeli Districts are examined. Second chapter titled “FLORA AND VEGATATION STRUCTURE OF ARTVİN” includes subjects as Plant Diversity of Turkey, Plant Diversity of Artvin, Vegetation Structure of Artvin and its Effect of Biotic Factors on Plants and Vegetation in Artvin. The third chapter titled “FORESTS IN ARTVİN” presents information about forests and their distribution in the districts. In the fourth chapter titled “AGRICULTURE IN ARTVİN”, agriculture and livestock potential of Artvin are evaluated. In the fifth chapter titled “IMPORTANT AND SENSITIVE AREAS IN ARTVİN” includes subjects as Protected Areas in Artvin, Important Plant and Nature Areas in Artvin, International Importance of Artvin in terms of Plant Biodiversity. General information about honey plants is given in the sixth chapter titled “HONEY PLANTS OF ARTVİN”. In the seventh chapter titled “BOTANIC TOURISM POTENTIAL OF ARTVİN” evaluations about opportunities of botanic tourism, as being one of the tourism type are presented. In the eighth chapter titled “PHOTOS OF VASCULAR PLANTS OF ARTVİN”, photos of native plants of Artvin are grouped as Ground Pine, Fern, Flowering Plant (Gymnosperm and Angiosperm).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPromat Basım Yayımen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleArtvin'in doğal bitkilerien_US
dc.typebooken_US
dc.relation.journalArtvin'in doğal bitkilerien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR25282en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorEminağaoğlu, Özgüren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record