Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirci, Ali
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.date.accessioned2016-03-09T10:47:26Z
dc.date.available2016-03-09T10:47:26Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationGüner, S. (2000). Artvin-Genya Dağı'ndaki orman toplumları ve silvikültürel özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi.en_US
dc.identifier.other96711
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1104
dc.description.abstractBu çalışma, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefliği sınırlan içerisinde yer alan Genya Dağının orman toplumları ve bu toplumların silvikültürel özelliklerini belirlemek amacıyla ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle alanda 160 adet örnek alan alınmıştır. Daha sonra Braun Blanquet yöntemi ile sekiz adet orman toplumu ve bu toplumlardan ikisine ait beş adet alt birim belirlenmiştir. Söz konusu toplumların silvikültürel özelliklerini belirlemek amacıyla; her bir toplum ve alt birime ait birer adet meşcere profili ve bu profillerin tepe izdüşümleri çizilmiş ve ağaç sayısı, ağaç varlığı, katillik durumları, toplam göğüs yüzeyi, biyolojik üst boylar, çaplar ve yaşlar belirlenerek toplum içindeki ve diğer toplumlar arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Ayrıca toplumlar ve alt birimlerin toprak özelliklerinin belirlenmesi amacı ile, yine her bir toplum ve alt birim için üçer adet olmak üzere toplam 33 adet toprak profili açılarak örnekler alınmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler, toplumlardaki ağaç türlerinin karışım ve katillik durumları, tepe biçimlenmeleri ve gövde kaliteleri, büyüme güçleri ve doğal gençleşme durumları, orman toplumlarının ekolojik ve silvikültürel özelliklerini ortaya koyma amacı doğrultusunda tartışılmış ve araştırma alanında belirlenen orman toplumlarının silvikültürel geleceklerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractVegetation Types of Genya Mountain in Artvin and Silvicultural Properties This study was conducted in order to determine vegetation types and their silvicultural characteristics of Genya Mountain which is located in Central territorial division of Artvin Forest Enterprise. A total of 160 samples areas were examined and then 8 vegetation types and 5 sub-units belong to that two vegetation type according to Braun Blanque method was determined. In order to find out silvicultural characteristics of vegetation types, stand profiles and their crown projections were drawn for each vegetation types and sub-units. Relations among vegetation types and with other vegetation were found by determining number of trees, tree volume, stratum, total basal area, biological top height, diameters and ages. Moreover, to find out soil characteristics in these vegetation types and sub-units, a total of 33 soil profiles from each vegetation types and their sub-units were also dug. Results were discussed in order to determine the situation of stratum and mixture of forest tree species, canopy structures and stem quality, growth potential and natural regeneration ability, ecological and silvicultural properties of vegetation types. And some suggestions were made concerning silvicultural futures of vegetation types in the research area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKaradeniz Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenya Dağıen_US
dc.subjectMeşcere Profilien_US
dc.subjectOrman Toplumuen_US
dc.subjectSilvikültüren_US
dc.subjectVejetasyon Tablolarıen_US
dc.subjectMountain of Genyaen_US
dc.subjectStand Profileen_US
dc.subjectVegetation typeen_US
dc.subjectSilvicultureen_US
dc.subjectVegetation Tableen_US
dc.titleArtvin-Genya Dağı'ndaki orman toplumları ve silvikültürel özelliklerien_US
dc.title.alternativeVegetation types of Genya mountain in Artvin and silvicultural propertiesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR22870en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüner, Sinanen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record