Show simple item record

dc.contributor.authorDutkuner, İsmail
dc.contributor.authorYüksel, Emrah
dc.date.accessioned2016-03-15T08:21:55Z
dc.date.available2016-03-15T08:21:55Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationDutkuner, İ., Yüksel, E. (2010). Finike ardıcı (juniperus phoenicea L.)’nın kozalak ve tohum özellikleri üzerine araştırmalar.III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 2, 725-732en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1133
dc.description.abstractBu çalışma Finike ardıcının kozalak ve tohum özelliklerini ortaya koymak için yapılmıştır. Çalışmada örnekler Aydın ili Didim ilçesinden türün doğal olarak yetişip hâkim olduğu alanlardan seçilmiştir. Bakının, türün kozalak ve tohum özelliklerine etkisinin tespit edilmesi amacıyla her bir bakıdan; 20 ağacın her birinden 50 adet kozalak toplanmıştır. Bütün bu materyallerin laboratuar koşullarında ölçülebilen tüm özellikleri saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Finike ardıcı Ege Bölgesinde çok sınırlı bir alanda yayılış göstermektedir ve yayıldığı alanlar daha önceden literatürde belirtilmiştir. Her bir ağaçta ortalama olarak 1102 adet kozalak bulunmakta ve bu kozalakların ortalama boyları 8,16 mm, çapları ise 7,54 mm’dir. Ortalama 0,36 gr gelen kozalaklardan yine ortalama 3,14 adet tohum çıkmakta ve tohumun bin tane ağırlığı 32,33 gr olarak tartılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was done to determine cone and seed properties of Phoenician juniper. In this study, materials were collected from Didim district in Aydın, Turkey where this species has naturally grown up. For also determining the effect of aspect on the cone and seed properties, fifty cones from each twenty tree were collected. All of the properties of these materials that can be measured in the laboratory were determined. As a result of this study, Phoenician juniper has a restricted distribution in the Aegean region and the distribution areas have been pointed out in literature in advance. Each tree has 1102 cones in average and average length of these cones is 8.16 mm, as for the average diameter is 7.54 mm. The average weight of pine cones is 0.36 g and each cone include 3.14 seed in average and also, 1000 seeds weight is 32.33g.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArdıçen_US
dc.subjectFinike Ardıcıen_US
dc.subjectJuniperus Phoenicea L.en_US
dc.titleFinike ardıcı (juniperus phoenicea L.)’nın kozalak ve tohum özellikleri üzerine araştırmalaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 2)en_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTR154431en_US
dc.authoridTR123245en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage725en_US
dc.identifier.endpage732en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record