Show simple item record

dc.contributor.authorGüner, Esra Deniz
dc.contributor.authorTuran, Emine Su
dc.date.accessioned2017-04-10T11:37:54Z
dc.date.available2017-04-10T11:37:54Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationGüner, E , Turan, E . (2017). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (1), 48-55. DOI: 10.21324/dacd.285523en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1180
dc.description.abstractSanayileşme sürecinin bir sonucu olarak 1870’li yıllardan bu yana, fosil yakıtların kullanımındaki artışla birlikte insanlık, küresel iklim değişikliği sorunuyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu sorun gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak dünya ülkelerinin hemen hepsini ciddi oranda etkilemektedir. Yenilenebilir enerji veya alternatif enerji kaynakları son yıllarda savunulmakta olup, doğayı koruma üzerine en fazla uzlaşı sağlamış önerme olarak öne çıkmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklardaki azalmasıyla birlikte doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeyen enerji ve üretim biçimleri, bilhassa Kyoto Protokolünün imzalanmasını izleyen süreçte, devletlerin öncelikli taleplerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, küresel iklim değişikliği sorunu ve bu sorunun yönetimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi ortaya konulmaktadır.en_US
dc.description.abstractWith the industrialization process, humanity has had to face the problem of global climate change through the intensive use of fossil fuels since the 1870s. This problem is seriously affecting all countries of the world regardless of the level of development. Renewable energy or alternative energy sources have been advocated in recent years, which is the most agreed proposition that has become prominent on the conservation of nature. With global warming, climate change, and scarcity of limited natural resources, the forms of energy and production that do not pollute nature have become one of the priority demands of the states especially since the signing of the Kyoto Protocol. In this study, the issue of global climate change and the importance of disseminating the use of renewable energy resources in respect to managing this problem were revealeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüresel İklim Değişikliğien_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectSera Gazıen_US
dc.subjectFosil Yakıten_US
dc.subjectKyoto Protokolüen_US
dc.subjectGlobal Climate Changeen_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.subjectGreenhouse Gasen_US
dc.subjectFossil Fuelen_US
dc.subjectKyoto Protocolen_US
dc.titleYenilenebilir enerji kaynaklarının küresel iklim değişikliği üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of renewable energy sources on global climate changeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR133370en_US
dc.authoridTR183970en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage48en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherÇukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record