Show simple item record

dc.contributor.authorAyık, Hasan
dc.date.accessioned2017-04-10T12:39:41Z
dc.date.available2017-04-10T12:39:41Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationAyık, H . (2016). Din - Devlet İlişkileri Bağlamında İslâmî Cemaatlerin Devletle İlişkileri Üzerine. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 62-77. DOI: 10.22466/acusbd.263585en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1185
dc.description.abstractBu makalede, İslam tarihi boyunca din- devlet ilişkisi bağlamında ortaya çıkan İslami cemaatlerin (dinî toplulukların) devletle ilişkileri, genel olarak ortaya konulacak; bu ilişkinin ahlaki mahiyeti (ahlakiliği) değerlendirilecektir. Söz konusu ilişki, genel anlamda “ulema-ümera ilişkisi”, özel anlamda “bireysel temelli ilişki”, “mezhep temelli ilişki”, “tarikat temelli ilişki” ve moderne dönemlerde “cemaat temelli” ilişkiler olarak kavramsallaştırılacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectDevleten_US
dc.subjectUlemaen_US
dc.subjectÜmeraen_US
dc.subjectCemaaten_US
dc.subjectMezhepen_US
dc.titleDin - Devlet ilişkileri bağlamında islâmi cemaatlerin devletle ilişkileri üzerineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR10164en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAyık, Hasanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record