Show simple item record

dc.contributor.authorOnat, Osman Kürşat
dc.date.accessioned2017-04-10T13:14:42Z
dc.date.available2017-04-10T13:14:42Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationOnat, O . (2016). SERBEST YATIRIM FONLARINDA FİNANSAL ANALİZ; TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN SERBEST YATIRIM FONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 1-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/acusbd/issue/27260/286977en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1190
dc.description.abstractSerbest yatırım fonları gelişmiş finans piyasalarında 80’li yıllardan itibaren kullanılan ve faaliyet gösteren finansal türevlerdir. Genellikle yüksek getiri-yüksek risk stratejisi ile özdeşleşmiş olan serbest yatırım fonlarının finansal piyasalar açısından önemi büyüktür. Ülkemizde ilk olarak 2008 yılında kurularak faaliyet gösteren serbest yatırım fonları önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Yatırım fonlarının performansları değerlendirilirken risk ve getiri ilişkisi içerisinde analizler yapmak mümkündür. Bununla birlikte finansal tablolar analizi de performans değerlendirmesi açısından önemli bir araç olarak görülmektedir. Çalışmanın temel amacı serbest fonlara ilişkin finansal tablolara dayalı analiz yapmayı hedefleyen araştırmacılara yön göstermek ve özellikli finansal tabloların analiz edilmesi konusunda ulusal literatüre uygulama konusunda katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada Türkiye’de yerleşik serbest yatırım fonlarının 2012 yılı finansal tablolarında analiz yapılarak elde edilen oranlara göre fonların performans değerlendirmeleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractHedge funds, are financial derivatives those are being used and operating in advanced financial markets since 80’s. Hedge funds generally identified with high income-high risk strategy has a big importance in aspect of financial markets. Hedge funds, that were firstly established and operating since 2008 in Turkey, made important progress. While evaluating performances of funds it is possible to make analysis within income and risk relationship. On the other hand, financial statement analysis is accepted as an important tool for performance review. In this study, financial statements of hedge funds established in Turkey was analysed for the year 2012 and calculated ratios were interpreted in aspect of performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSerbest Yatırım Fonlarıen_US
dc.subjectFinansal Analizen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectEtkinliken_US
dc.subjectHedge Fundsen_US
dc.subjectFinancial Analysisen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectEfficiencyen_US
dc.titleSerbest yatırım fonlarında finansal analiz; Türkiye’de faaliyet gösteren serbest yatırım fonları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeFinancial analysis at hedge funds: a research on hedge funds operating in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR25158en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record