Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner, Sinan
dc.contributor.authorKaya, Metin
dc.date.accessioned2017-05-03T06:11:09Z
dc.date.available2017-05-03T06:11:09Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationKaya, M. (2014). (Alnus glutinosa subsp. barbata) ormanlarında gençleştirme çalışmaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1195
dc.description.abstractBu araştırma hızlı gelişen bir orman ağacı türümüz olan kızılağacın başarılı bir şekilde gençleştirilmesi için uygulanması gereken gençleştirme yöntemlerinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 20m x 20m ebatlarında 400 m2 büyüklüğünde birbirine komşu ancak rastgele 12 deneme alanı alınmıştır. 12 adet deneme alanının 6'sında doğal gençleştirme denemeleri yapılmıştır. 3'ünde yapay gençleştirme denemeleri amacıyla alanlar tıraşlanmış ve 3x3 m aralık mesafe ile 1/0 çıplak köklü kızılağaç fidanları ile dikimler yapılmıştır. Deneme alanlarının 3'ün de alanlar tıraşlanmış alana gelen doğal gençlikler dikkate alınmış ve sürgün işletmesi denemeleri yapılmıştır. Kesilmiş olan kökler sürgün üretilmesi amacıyla yaralanmıştır. Araştırma sonunda doğal gençleştirme amacıyla yapılan kapalılık derecelerinin azaltılması ile her koşulda alanlara gençliklerin geldikleri belirlenmiştir. Kapalılık derecelerinin kırılması ile alana gelen gençlik sayısı arasında istatistiki anlamda bir ilişki bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractThis research is a fast-growing forest tree species of alder that we should be applied to the successful regeneration procedures were performed in order to determine . In the study of 400m2 in size 20m x 20m adjacent to each other but were taken randomly test area 12. Trial sites in 6 of 12 trials were performed natural regeneration . 3 trials in order to artificial regeneration areas and 3x3 m spacing distance trimmed to 1/ 0 bare-rooted plantings were made with alder seedlings . The three areas of the field trial also taken into consideration fettled youth coming into the area and shoots from natural experiments were performed. In order to produce shoots that are cut roots were wounded. Natural regeneration at the end of the study in order to reduce the degree of closeness to the youth of the area and they come in all circumstances is determined . The degree of closeness between the number of youth from the area by breaking the sense of statistical correlation was found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlnus glutinosa subsp. barbataen_US
dc.subjectKızılağaçen_US
dc.subjectDoğal Gençleştirmeen_US
dc.subjectYapay Gençleştirmeen_US
dc.subjectAlderen_US
dc.subjectNatural Regenerationen_US
dc.subjectArtificial Regenerationen_US
dc.title(Alnus glutinosa subsp. barbata) ormanlarında gençleştirme çalışmalarıen_US
dc.title.alternativeForest regeneration study of alder (Alnus glutinosa subsp barbata) at the honey forest area in arhavien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, Metinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record