Show simple item record

dc.contributor.advisorÖlmez, Zafer
dc.contributor.authorNuh, Deniz
dc.date.accessioned2017-05-03T06:51:15Z
dc.date.available2017-05-03T06:51:15Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationNuh, D. (2015). Sandal (Arbutus andrachne L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etki eden bazı yöntemler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1199
dc.description.abstractBu çalışmada, Artvin İli Fıstıklı Köyü yöresinden toplanan sandal ağacı tohumlarının çimlenme engeli giderilmesi ve bazı önişlemlere göre çimlenme yüzdesi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya konu tohumlar 2013 yılı sonbaharında Artvin İli, Fıstıklı Köyü Yöresindeki Sandal (Arbutus andrachne L.) bireylerinden toplanıp, önişlem ve ekim zamanına kadar meyve eti temizlenip gölgede kurutulduktan sonra 4±1°C'de buzdolabında muhafaza edilmiştir. Saklanan tohumlar 3 farklı yöntemle ekime hazırlanmıştır. İlk önişlem olarak GA3 ile muamele, ikinci işlem olarak konsantre H2SO4 ile muamele, üçüncü işlem olarak H2O2 ile muamele ve kontrol amaçlı yani hiçbir işleme tabii tutulmadan tohumlar ekime hazırlanmıştır. Kasım-Aralık aylarında 24 saat 400, 600, 800, 1000 ppm GA3 ile muamele, 1, 3, 5, 7 dakika H2SO4 ile muamele edilen ve kontrol amaçlı tohumlar her işlem 3 tekrarlı olmak üzere, her tekrarda 50 tohum kullanılarak laboratuvar, açık alan ve sera koşullarında ekilmiştir. En yüksek çimlenme yüzdeleri (%78.0, %86.7, %88.0, %94.7) 400-1000 ppm GA3'te bekletilip laboratuvar koşullarında ekilen tohumlardan elde edilmiştir. Serada yapılan ekimlerde yine en yüksek çimlenme yüzdeleri (%80.0, % 84.7, %86.0, %86.0) 400-1000 ppm GA3'te bekletilen tohumlarda belirlenmiştir. Açık alandaki en yüksek çimlenme yüzdesi (%26.7) ise yine 400 ppm GA3'te bekletilen tohumlarda ve kontrol (%25.0) tohumlarında tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study tries to examine removal of germination difficulty and, to determine germination percentage of Arbutus andrachne seed collected by Fıstıklı Village, Artvin. In Autumn 2013, the examined seeds were preserved in a refrigerator at 4±1°C after collected from Arbutus andrachne bodies located in Fıstıklı Village, and teared off their pulp and dried until pretreatment and planting period. The preserved seeds were prepared to planting process in three different ways. The seeds were prepared to planting process, firstly proceeded with GA3 as a pretreatment, second proceeded with concentrated H2SO4 as the second treatment, third proceeded with H2SO4 and without any treatment in order to create a control group. In November and December, the control group seeds, the seeds proceeded with 400, 600, 800, 1000 ppm GA3 for 24 hours and the second group seeds proceeded in 1, 3, 5, 7 minutes H2SO4 were planted in the greenery and open area and laboratory circumstances for three repeated turns that consist of 50 seeds to be planted. The highest germination percentages (%78.0, %86.7, %88.0, %94.7) were observed in the seeds that were planted in the laboratory after kept at 400-1000 ppm GA3. Identically, it was observed that the seeds kept at 400-1000 ppm GA3 had the highest germination percentages (%80.0, % 84.7, %86.0, %86.0) in the plantation that was carried out in the greenery. The highest germination percentage observed in the open area (%26.7) belonged to the seeds that were kept at 400-1000 ppm GA3 and the control group seeds (%25.0).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSandalen_US
dc.subjectArbutus andrachne,en_US
dc.subjectÇimlenmeen_US
dc.subjectGA3en_US
dc.subjectH2SO4en_US
dc.subjectGerminationen_US
dc.titleSandal (Arbutus andrachne L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etki eden bazı yöntemleren_US
dc.title.alternativeA research on seedling propagation of madrone (Arbutus andrachne L.)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorNuh, Denizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record