Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorKocamanoğlu, Bahar Elif
dc.date.accessioned2017-05-03T11:31:50Z
dc.date.available2017-05-03T11:31:50Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationKocamanoğlu, B.E. (2015). Çoruh havzasının bazı mikro havzalarında biyoçeşitlilik indisleri ve bunların üstüne etki eden faktörler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1212
dc.description.abstractBu çalışmada Çoruh Nehri Havzasının bazı mikro havzalarında biyoçeşitlilik indisleri ve bunlara etki eden faktörlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma alanı 8 mikro havzadan oluşmaktadır. Çalışma alanları içerisinde; tür sayısı, birey sayısı, ortalama örtme derecesi ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler için transekt çubukları kullanılmıştır. Bu çalışmada; yağış, sıcaklık ve eğimin birey sayısı, ortalama örtme ve tür sayısı üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular; Biyoçeşitlilik indeksi, Simpson İndeksi, ve Shannon Weaver İndeksleri ile hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda ortalama örtmenin yükselti, yağış, birey sayısı ve tür sayısı arttıkça arttığı; sıcaklık ve eğim arttıkça azaldığı bulunmuştur. Tür sayısının yükselti ve yağış arttıkça arttığı; sıcaklık arttıkça azaldığı bulunmuştur.Ayrıca birey sayısının yükselti ve yağış arttıkça arttığı; sıcaklık arttıkça azaldığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to investigate biodiversity indices and the factors affecting biodiversity in some of the micro-watershed in Coruh River Basin. The study area consists of 8 micro-catchments. In the study area, number of species, the number of individuals and average degree of coverage measurements were made. Transects bars were used for these measurements. For study purposes; we investigated that effects of precipitation, temperature and slope on the number of individuals, average cover and number of species. The findings are calculated with Biodiversity index, Simpson index, and Shannon Weaver index. As a result of study, it has been determined that the average cover increases as increase with altitude rainfall the number of individuals species but the average cover decreases as increase with temperature and slope. Then it has been found that the number of species increases as increas with altitude and rainfall, but the number of species decreases as increase with temperature. Besides, it has been found that the number of individuals increases as increase with altitude and rainfall but the number of individuals decreases as increase with temperatureen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyoçeşitliliken_US
dc.subjectBiyoçeşitlilik İndekslerien_US
dc.subjectShannon Weaveren_US
dc.subjectSimpsonen_US
dc.subjectÇoruh Havzasıen_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectBiodiversity İndexesen_US
dc.subjectCoruh Basinen_US
dc.titleÇoruh havzasının bazı mikro havzalarında biyoçeşitlilik indisleri ve bunların üstüne etki eden faktörleren_US
dc.title.alternativeBiodiversty indexes and factors affecting them in some micro watersheds Çoruh watersheden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKocamanoğlu, Bahar Elifen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record