Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorDemirci, Ufuk
dc.date.accessioned2014-07-07T10:23:15Z
dc.date.available2014-07-07T10:23:15Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationDemirci, Ufuk (2011).Karbon piyasalarının ormancılık sektöründe finansman aracı olarak kullanılabilirliği.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/121
dc.description.abstractGünümüzde küresel bir felaket olarak değerlendirilen iklim değişikliğinin önlenmesi amacıyla uluslararası ölçekte çalışmalar ve işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü gibi uluslararası sözleşmeler imzalanmış ve bunların neticesinde iklim değişikliği ile mücadelede kullanılmak üzere, maliyet etkin bir yöntem olarak küresel bir karbon piyasası ortaya çıkmıştır. Karbon piyasaları sayesinde sera gazı azaltımına yönelik projeler geliştirebilmekte ve elde edilen azaltım sertifikaları satılabilmektedir. Birçok sektör de bu piyasalardan finansal destek alabilmektedirler. Türkiye de, iklim değişikliği mücadele sürecinde sahip olduğu ayrıcalıklı konumu nedeniyle bu piyasalara erişememekte, gelecekte bu piyasalardan çeşitli sektörler için finansal destek sağlamak amacıyla müzakerelere devam etmektedir. Ormancılık sektörü de bunlardan biridir. Bu çalışmada, tamamına yakını devlet mülkiyetinde olan ve yönetilmesi için gerekli finansal kaynağın devlet bütçesinden sağlandığı ülkemiz ormancılık sektörü için, karbon piyasalarından yararlanma imkânları irdelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle dünyada karbon piyasalarında ormancılık sektörünün mevcut durumu ve gelecek eğilimleri araştırılmıştır. Daha sonra Türkiye'nin, iklim değişikliği rejimi kapsamında sahip olduğu ayrıcalıklı konumu nedeniyle halen belirsizliğini koruyan karbon piyasalarından ormancılık sektörünün finansal kaynak olarak yararlanabilme imkânları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun neticesinde ormancılık sektörünün mevcut durumda sadece gönüllü karbon piyasalarından yararlanabildiği, müzakere neticelerine bağlı olarak, REDD, NAMA ve esneklik mekanizmalarının da gelecekte sektör için çok cazip fırsatlar sunabileceği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThere have been many international studies and cooperations to avoid climate change as being a global disaster. In this context, international agreements such as United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol have been signed and as a result of these agreements a global carbon market has emerged as a cost-effective method to combat climate change. Thanks to carbon markets, projects aiming to reduce greenhouse gas emissions can be developed and abatement certificates obtained in these projects can be sold there. In addition, a great deal of sectors gets financial support from these markets. Turkey cannot take part in these markets because of its unique position in climate change mitigation process and negotiations are proceeding to get financial support for different sectors from these markets. Forestry sector is one of these sectors. This study analyzes utilization possibilities of Turkey?s forestry sector, which is a state-owned and a government-financed sector, in carbon markets. Within this scope, it primarily focuses on the current situation and future trends of forestry sector in carbon markets around the world. Then, it assesses the utilization potential of forestry sector in Turkey, as having a unique position in climate change regime, from carbon markets. As a result, it is determined that in the current situation, forestry sector can benefit from voluntary carbon markets and based on negotiation results, REDD, NAMA and flexible mechanisms give charming opportunities for forestry sector in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZorunlu Karbon Piyasalarıen_US
dc.subjectGönüllü Karbon Piyasalarıen_US
dc.subjectOrmancılık Sektörüen_US
dc.subjectBirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesien_US
dc.subjectKyoto Protokolüen_US
dc.subjectRegulatory Carbon Marketsen_US
dc.subjectVoluntary Carbon Marketsen_US
dc.subjectForestry Sectoren_US
dc.subjectUnited Nations Framework Convention on Climate Changeen_US
dc.subjectKyoto Protocolen_US
dc.titleKarbon piyasalarının ormancılık sektöründe finansman aracı olarak kullanılabilirliğien_US
dc.title.alternativeThe usability of carbon markets as a financial instrument in forestry sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirci, Ufuken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record