Show simple item record

dc.contributor.advisorSağlam, Bülent
dc.contributor.authorGözler, Mustafa
dc.date.accessioned2017-05-04T07:46:51Z
dc.date.available2017-05-04T07:46:51Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationGözler, M. (2016). Yangın görmüş karaçam meşcerelerinde ve bitişiğindeki kontrol alanlarında toprak özelliklerinin değişiminin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1227
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı yanmış ve onlara bitişik yanmamış karaçam ormanlarında toprağın değişimini belirlemektir. Yüksek ve düşük şiddetli örtü yangınları Türkiye'de Çorum İli'ndeki Osmancık Orman İşletme Şefliği'nde karaçam ormanlarının düz (% 10) ve eğimli (% 60) arazilerinde uygulanmıştır. Toprak solunumu, toprak nemi ve toprak sıcaklık değeri 3 dönemde yanmış ve yanmamış karaçam ormanlarında 16 örnek alanda rastgele yöntemle seçilerek ölçülmüştür. Kontrollü yangından sonra örnekler arasındaki farklılıkları görmek için SPSS 16.0™ istatistik paket programı kullanılarak varyans, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Analizler yangının toprak solunumu ve toprak nemini önemli derecede etkilemediğini göstermiştir. Üst topraktaki (0-5 cm) kum ve kil içeriği düşmüş iken 5-10 cm toprak derinliğindeki alt toprakta kum kil içeriği yükselmiştir. Sonuçlara göre 10-30 cm toprak derinliğindeki kum ve kil içeriğinde önemli derecede farklılık yoktur. Aynı zamanda yangının toz miktarı üzerine etkisi de önemli derecede değildir. Yangından sonra 0-5 ve 5-10 cm toprak derinliğindeki pH derecesi yükselmiştir ve dördüncü periyottan sonra azalmıştır. Dördüncü periyota kadar pH seviyesinde kademeli bir artış olmuştur. Organik madde üzerine yangının etkisinin olduğuna dair bir sonuç bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the variation of soil properties in the burned black pine stands and their adjacent unburned black pine stands. The high and low intensity surface fires were applied to flat (% 0-10) and steep slope (% 60-70) terrains of black pine stands in the Osmancik Forest Enterprise in Çorum, Turkey. Soil respiration, soil moisture and soil temperature values were measured in 16 randomly selected plots in burned and unburned black pine stands within 3 sampling period. After the prescribed burning, the samples were taken in 4 sampling period and in three soil depth levels (0-5 cm, 5-10 cm, 10-30 cm). In order to see difference amongst the samples, variance, coefficient of correlation and regression analysis were calculated using SPSS 16.0™ statistical package program. The analysis result showed that the fire has no significant effect on soil respiration and moisture. The amount of sand and clay content in surface soil (0-5 cm depth) were decreased while that of were increased in 5-10 cm soil depth. There was no significant change in sand and clay content in 10-30 cm soil depth. Thus, there was also no significant effect of fire on dust amount. The pH level of 0-5 and 5-10 cm soil depth was increased right after the fire, and then decreased after the fourth period. The increase in pH level was gradual until the fourth period. It was found no evidence that the fire has any effect on organic matter content.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYangın Şiddetien_US
dc.subjectKontrollü Yakmaen_US
dc.subjectTopraken_US
dc.subjectpHen_US
dc.subjectOrganik Maddeen_US
dc.subjectÇorumen_US
dc.subjectFire Intensityen_US
dc.subjectPrescribed Fireen_US
dc.subjectSoilen_US
dc.subjectSoil Organic Matteren_US
dc.titleYangın görmüş karaçam meşcerelerinde ve bitişiğindeki kontrol alanlarında toprak özelliklerinin değişiminin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermine the variation of soil properties i̇n the burned black pi̇ne stands and thei̇r adjacent unberned black pi̇ne standsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGözler, Mustafaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record