Show simple item record

dc.contributor.authorÜçler, Ali Ömer
dc.contributor.authorYahyaoğlu, Zeki
dc.contributor.authorGüneş, İhsan
dc.date.accessioned2017-09-18T06:57:52Z
dc.date.available2017-09-18T06:57:52Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.citationÜçler, A , Yahyaoğlu, Z , Güneş, İ . (2011). Sürgün çoğaltılması ile in vitro’da elde edilen kivi (actinidia chinensis planch.) sürgünlerinin farklı yöntemlerle köklendirilmesi üzerine bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 (1), 10-17. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29628en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29628
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1264
dc.description.abstractBu çalışmada in vitro’da elde edilen Hayward kültüvarına kivi sürgünlerinin tekrar çoğaltılması ve in vitro ve in vivo’da köklendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için; sürgün elde etmek üzere başlangıç kültürlerinde Kivi’nin nodal parçaları kullanılmıştır. Daha sonra bu sürgünler, tekrar nodal parçalara bölünerek yeni sürgünler elde edilmiştir. Bu parçalar MS ve WPM adlı iki temel besin ortamına 1.0 mg/l BAP eklenerek kültüre alınmışlardır. Yapılan ölçümler; sürgün oluşumu ve çoğalması bakımından MS ortamının daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Yeniden çoğaltma yoluyla elde edilen çok sayıda sürgün köklendirme denemelerinde kullanılmıştır. In vitro’da köklendirme için IBA’nın dört farklı dozu (0.5, 1.0, 3.0, 5.0mg/l) 1/2 MS ortamına eklenmiştir. En iyi köklenme 5.0 mg/l IBA dozunda olmuştur. İn vivo’da köklendirme için iki farklı toprak karışımı test edilmiştir. Her iki karışımda da %90’ın üzerinde köklenme ve yaşama başarısına ulaşılmıştır. Böylece in vivo’da köklendirmenin in vitro’da köklendirmeye göre daha başarılı olduğu ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, ıt was aimed rooting Kiwifruit cv. Hayward obtained shoots in vitro in vivo and again in vitro. Therefore, nodal explants have been used to obtain the shoots at the begining of culture. After that, these shoots were used again as explant recourses for obtaining new shoots. These nodal explants were cultured into two media known as MS and WPM supplemented 1.0 mg/l BAP. It was concluded that MS medium had been more effective for shoot formation and shoot multiplication. A great number of shoots, which were obtained with remultiplication, were used for rooting trials. It was supplemented four different concentrations of IBA (0.5, 1.0, 3.0, 5.0mg/l) for rooting in vitro in 1/2 MS medium. The best rooting occured with 5.0 mg/l IBA concentration. Two different soil mixtures were tested for rooting in vivo. Two of them were also obtained rooting and survival success more than nineth percent. Finally, the rooting in vivo was found to be more successful than in vitro.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleSürgün çoğaltılması ile in vitro’da elde edilen kivi (actinidia chinensis planch.) sürgünlerinin farklı yöntemlerle köklendirilmesi üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on rooting in the different methods of obtained shoots with shoot multiplication in vitro of kiwi (actinidia chinensis planch.)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR4475en_US
dc.authoridTR150884en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage10en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record