Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorTürker, Mustafa Fehmi
dc.date.accessioned2017-09-18T10:45:12Z
dc.date.available2017-09-18T10:45:12Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.citationÖztürk, A , Türker, M . (2011). Devlet orman işletmelerinde faustmann formülü yardımıyla arazi değerinin hesaplanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 (1), 45-52. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29632en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25574
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1268
dc.description.abstractOrman işletmesinin aktifini oluşturan kalemlerden biri olan arazi, hem kuruluş yeri ve hem de hammadde kaynağı ve deposu olma özelliğindedir. Orman İşletmelerinin gerek sabit ve gerekse toplam sermayeleri içinde ağaç serveti değerinden sonra ikinci sırayı arazi değeri almaktadır. Orman işletmelerinde arazi değerinin belirlenmesi, işletmelerin sahip olduğu orman değerinin ve buna bağlı olarak sermayelerinin ortaya konmasını sağladığı gibi, aynı zamanda işletmelerin ekonomik başarılarının belirlenmesinde de yardımcı olmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada orman işletmelerinde arazi değerinin nasıl hesaplandığı teorik ve pratik yönüyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuçta örnek olarak alınan iki işletmeden Artvin Devlet Orman İşletmesi’nin arazi değeri - 1 259 103 TL/ha, Ardanuç Devlet Orman İşletmesi’nin arazi değeri ise 408 194 TL/ha bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe land that is one of the asset items of the forest enterprises is both an establishment space, and source and depots of raw materials for forest enterprises. Land value is second following the growing stock in fixed and total capital items. The land value helps to determine the forest value, the total capital and the economic performance on forest enterprises. This study proposes and applies a method, Faustmann formula, for calculation of the land value. In conclusion, the land value of Artvin State Forest Enterprise and Ardanuç State Forest Enterprise were found as - 1 259 103 TL/ha and 408 194 TL/ha, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleDevlet orman işletmelerinde faustmann formülü yardımıyla arazi değerinin hesaplanmasıen_US
dc.title.alternativeCalculatıon of land value on state forest enterprıses by usıng faustmann formulaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR18779en_US
dc.authoridTR4203en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKafkas Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record