Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Ali
dc.date.accessioned2017-09-18T11:25:25Z
dc.date.available2017-09-18T11:25:25Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.citationDemirci, A . (2011). Doğu ladini (picea orientalis (l.) link.) meşcerelerinde sıklık bakımı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 (1), 81-88. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2249/29636en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25578
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1272
dc.description.abstractBu araştırma, Maçka Orman İşletmesi Kapuköy yöresi ormanlarında değişik zamanlarda gençleştirilmiş ve toplam olarak 15 hektarı bulan ladin sıklıklarında yapılmıştır. Sistematik örnekleme ile belirlenen 60 noktaya en yakın beş birey üzerinde 1.30 m deki çap, boy, yaş ve dört yönde en uzun yan dal uzunlukları saptanarak bu verilere göre hazırlanan 1.30 m çap - tepe tacı izdüşüm alanı ve boy - tepe tacı izdüşüm alanı grafiklerinden yararlanılarak iki tablo geliştirilmiştir. Bunlardan biri, 1 cm’lik çap kademelerine göre, diğeri de 0.50 m lik boy kademelerine göre bir bireyin kapladığı ortalama alan ve bakım yapıldıktan sonra hektarda bulunması gereken birey sayısını göstermektedir. Bu çalışma ile, tüm ladin sıklıklarında 4-6 yılda bir 3 kez bakım kesimleri yapılması ve kesimlerden sonra hektarda bırakılması gereken birey sayısının, ince çap kademesinden kalın çap kademesine doğru azalarak, göğüs yüksekliği çapı 1.00 cm olan meşcerelerde 9188 adet ve 14.00 cm olan meşcerelerde 970 adet olması gerektiği önerilmiştir. Öte yandan, bu sayının düşük boylardan yüksek boylara doğru azalarak 1.50 m boyundaki meşcerelerde 9900 adet ve 7.50 m boyundaki meşcerelerde 1302 adet olması gerektiği önerilmiştiren_US
dc.description.abstractThis research was done in density stage stands of of spruce in nearly 15 hectare in Kapuköy suburb of Maçka Forest District that regenerated in different periods. 1.30 m. diameter, height, age and the longest subterminal branches of the trees in four direction were established on five trees which were most closive to the 60 points that were confirmed by systematic sampling. 1.30 m. diameter-canopy square and height-canopy square graphics were formed according to these datums. By the help of these graphics two tables were developed. One of these table was arranged according to the diameter levels with 1 cm. periods and the other was arranged according to the height levels with 0.50 m. periods. Each table shows the covered area of each tree and the numbers of the trees that must be take place in an hectare after tending, according to the diameter levels and height levels. With this research, it is suggested that in density stage spruce stands, in every 4-6 years, there must be tending cuttings in three times and the numbers of the trees that must be take place in an hectare with a decrease from thin diameter stage to thick diameter stage must be 9188 in the stands that have 1 cm breast height and 970 in the stands that have 14 cm breast height. On the other hand it is suggested that with a decrease from low heights to high heigths the number of the trees that must be take place in an hectare must be 9900 in the stands that have 1.50 m height and 1302 in the stands that have 7.50 m height.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleDoğu ladini (picea orientalis (l.) link.) meşcerelerinde sıklık bakımıen_US
dc.title.alternativeDensıty stage tendıng ın orıental spruce (picea orientalis (l.) link.) standsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR11519en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirci, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record