Show simple item record

dc.contributor.authorTurna, İbrahim
dc.date.accessioned2017-09-19T06:12:54Z
dc.date.available2017-09-19T06:12:54Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationTurna, İ . (2001). Doğu ladini (picea orientalis (l.) link.) tohum meşcereleri genel değerlendirmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 28-35. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29639en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25581
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1275
dc.description.abstractTürkiye’de Doğu ladini ağaçlandırma çalışmaları için kullanılacak tohum materyali, uygulamada mevcut 12 adet tohum meşceresinden sağlanmaktadır. Söz konusu tohum meşcereleri “tohum meşcereleri seçim kriterleri” esasına göre değerlendirildiğinde, büyük çoğunluğunun amacına uygun olarak seçilmediği, bir kısmının ise gerekli bakım ve koruma önlemlerinden uzak olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu meşcerelerde yapılan inceleme sonucunda; ortalama eğim % 43 gibi yüksek oranda, büyüklük 33.5 hektardan 147.5 hektara kadar değişen, rüzgara ve sosyal baskıya maruz alanlardan seçilmiş olmaları nedeniyle, hektardaki ağaç sayısının %51 oranında, tohum ağacı sayısının ise % 56 oranında azalmış olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, tohum meşcerelerinden sağlanan tohum materyalinin, gelecekte yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının garanti altına alınmasında yetersiz kalacağı kaçınılmazdır.en_US
dc.description.abstractThe seeds for afforestation studies with oriental spruce (Picea orientalis L.Link.) populations are usually gathered from already established seed stands. This study showed that most of the seed stands were not selected appropriately and some of them were not properly protected and maintained when evaluated according to the “criteria for selection and management of seed stands”. The average slope of seed stands was as high as 43% and the average size varied from 33.5 ha to 147.5 ha Since the stands were open to social disturbances and wind effects, the number of trees per ha decreased 51% and the number of seed trees dropped to a level of 56%. In conclusion, seeds collected from poorly established seed stands will likely jeopardize the success in reforestation studies in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPicea orientalisen_US
dc.subjectTohum meşcerelerien_US
dc.subjectAfforestationen_US
dc.subjectPicea orientalisen_US
dc.subjectSeed Standsen_US
dc.subjectAğaçlandırmaen_US
dc.titleDoğu ladini (picea orientalis (l.) link.) tohum meşcereleri genel değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeGeneral assesment of seed stands of oriental spruce (picea orientalis l. link.)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR150883en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record