Show simple item record

dc.contributor.authorÜçler, Ali Ömer
dc.contributor.authorDemirci, Ali
dc.contributor.authorÖlmez, Zafer
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.date.accessioned2017-09-19T06:34:11Z
dc.date.available2017-09-19T06:34:11Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationÜçler, A , Demirci, A , Ölmez, Z , Güner, S . (2001). Artvin- kafkasör yöresindeki bir doğu ladini (picea orientalis l. link)-doğu karadeniz göknarı (abies nordmanniana spach. subsp. nordmanniana) karışık meşceresinde doğal gençleştirmenin irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 36-42. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29640en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25582
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1276
dc.description.abstractBu araştırmada, Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) ve Doğu Karadeniz Göknarından (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana) oluşan, 5.8 ha’lık bir karışık meşcerede siper durumu ile gerçekleştirilen bir doğal gençleştirme çalışması incelenmiştir. Araştırmada, gençleştirme alanını temsil edecek şekilde karelaj yöntemiyle sistemetik olarak alınan ve her biri 25 m2 büyüklüğündeki 24 örnek alanda tespit edilen ladin ve göknar gençliklerinin yaş ve boyları belirlenmiştir. Bu verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, gençliklerin 1975 yılında yapılan hazırlık kesiminden sonra alana düzenli olarak gelmeye başladıkları belirlenmiştir. Yapılan ölçüm ve sayımlar ladinin bu alanda 4 yılda bir bol tohum oluşturduğunu, göknarda ise bu farklılığın belirgin olarak ortaya çıkmadığını göstermiştir. Yaşa bağlı olarak boy gelişiminin değerlendirilmesi sonucunda ise korelasyon katsayıları ladin için 0.9993, göknar için 0.9973 olarak hesaplanmış, dolayısıyla ladin ve göknar gençliklerinin gençlikte birbirlerine oldukça benzer bir büyüme yaptıklarını ortaya koymuşturen_US
dc.description.abstractIn this study, naturally regenerated succesfull oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) and fir (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana) mixed stand which encompass 5.8 ha area was examined. For that, seedlings in the area were studied for their relationship between growth and age. In addition, the amount of seedlings reached to area after the cuttings with large shelterwood system were determined. The age and height of fir and oriental spruce seedlings in 24 sampling areas each covering 25 square meters are measured according to square method and sampling areas systematically distributed so that samples could represent the regeneration area. Evaluating gathered data, seedlings reached to the area orderly after 1975 preperation cutting. Measurements and counts showed that orieantal spruce hold rich seeds every 4 years, however, this differentiation is not evident for fir. Evaluating height growth depending on age, correlation coefficients are found 0.9993 for oriental spruce and 0.9973 for fir, therefore the seedlings of fir and oriental spruce realized similar growth during their regeneration stageen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPicea orientalisen_US
dc.subjectPicea orientalisen_US
dc.subjectAbies nordmanniana subsp nordmannianaen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectKarışık Meşcereen_US
dc.subjectDoğal Gençleştirmeen_US
dc.subjectAbies nordmanniana subsp nordmannianaen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectMixed Standen_US
dc.subjectNatural Regenerationen_US
dc.titleArtvin- kafkasör yöresindeki bir doğu ladini (picea orientalis l. link)-doğu karadeniz göknarı (abies nordmanniana spach. subsp. nordmanniana) karışık meşceresinde doğal gençleştirmenin irdelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining of natural regeneration in a oriental spruce (picea orientalis l. link) – fır (abies nordmanniana subsp. nordmanniana spach.) mixed stand in Artvin Kafkasor forest districten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR4475en_US
dc.authoridTR11519en_US
dc.authoridTR27080en_US
dc.authoridTR22870en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÖlmez, Zaferen_US
dc.contributor.institutionauthorGüner, Sinan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record