Show simple item record

dc.contributor.authorAkyıldız, M. Hakan
dc.contributor.authorMalkoçoğlu, Abdulkadir
dc.date.accessioned2017-09-19T06:50:23Z
dc.date.available2017-09-19T06:50:23Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationAkyıldız, H , Malkoçoğlu, A . (2001). Doğu Karadeniz Bölgesinde yetişen önemli bazı ağaç odunlarının vida tutma dirençleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 54-60. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29643en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25585
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1278
dc.description.abstractBu çalışmada; Doğu Karadeniz Bölgesinden (Gümüşhane, Trabzon, Artvin) elde edilen Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.), Sakallı Kızılağaç (Alnus glitunosa subsp. barbata (C.A.Mey) Yalt.), Anadolu Kestanesi (Castenea sativa Mill.), Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunlarının vida tutma dirençleri belirlenmiştir. Denemeler TS 6094, ASTM-D 143 ve ASTM-D 1761 standartlarına uygun olarak 60’ar örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklerin yarısında rutubet miktarları % 12, diğer yarısında ise % 30 olarak seçilmiştir. Örneklerin boyutları; 50*50*150 mm olarak alınmıştır. 4.5 mm çapında ve 40 mm boyunda ağaç vidalar kullanılmıştır. Örneklerin teğet kesitinde açılan klavuz deliklerine, iki adet vida 26 mm derinliğe kadar vidalanmıştır. Sonuç olarak; ağaç türlerine göre en yüksek vida tutma direnci Doğu Kayınında elde edilmiş, onu sırasıyla Sakallı Kızılağaç, Anadolu Kestanesi ve Sarıçam izlemiş, en düşük vida tutma direnci ise Doğu Ladini odunlarında elde edilmiştir. Rutubetin etkisine göre ise; % 12 rutubet miktarındaki örneklerin vida tutma direnç değerleri yüksek çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried on the screw withdrawal resistance of stem wood material of Fagus orientalis Lipsky., Alnus glitunosa subsp. barbata (C.A.Mey) Yalt., Castenea sativa Mill., Picea orientalis (L.) Link., and Pinus sylvestris L. The wood samples of these tree species were collected from forest districts in Gümüşhane, Trabzon and Artvin. Tests were carried out according to the TS 6094 and ASTM-D 143 and ASTM-D 1761 on 60 samples of each one of the tree species. Half of the samples were 12 % and the other half were 30 % moisture contents. The dimensions of wood materials on which the tests carried out are 50 x 50 x 150 mm. Screws used for withdrawal tests were 4.5 mm in diameter and 40 mm in length. Two screws were inserted into lead holes at right angles on the tangential surface, 26 mm penetration. The results showed that the highest screw withdrawal resistance was found for oriental beech among the five tree species. The order of screw withdrawal resistance from the higher to the lower was found as fallows; alder, chesnut, pine, spruce. In regards to moisture effects, the screw withdrawal resistance were found higher at 12 % moisture content.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleDoğu karadeniz bölgesinde yetişen önemli bazı ağaç odunlarının vida tutma dirençlerien_US
dc.title.alternativeWood screw withdrawal resistance of some important tree species growing in eastern blacksea regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR47917en_US
dc.authoridTR154291en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage54en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, OrmanEndüstri Mühendisliği Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record