Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Hafız Hulusi
dc.contributor.authorEroğlu, Habip
dc.date.accessioned2017-09-19T07:09:31Z
dc.date.available2017-09-19T07:09:31Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationAcar, H , Eroğlu, H . (2001). Orman yolları üzerinde odun hammaddesi nakliyatının planlanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 61-66. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29644en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25586
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1279
dc.description.abstractGünümüzde; toplumların ekonomik gelişmelerine paralel olarak orman ve odun hammaddesine olan talep giderek artmaktadır. Buna karşılık, özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplumun orman üzerindeki baskıları sonucu, orman alanları giderek azalmaktadır. Ülkemizde ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesindeki ormanlar için benzer durum söz konusudur. Türkiye’deki orman yolları, B tipi tali orman yolu niteliğinde genişliği 4 m, minimum kurp yarıçapları genellikle 10 m ya da daha az ve üst yapısı yetersizdir. Ayrıca bakım çalışmaları da yapılmamıştır. Bu yollar verimli ve kaliteli düzeyde kamyon-treyler nakliyatı için uygun olmaktan uzaktır. Transport problemleri, Doğrusal Programlamanın tipik bir uygulama alanını oluşturur. Metodun uygulanması ile Transport Probleminin çözümlenmesi sağlanmakla birlikte, probleme ilişkin bir çok dağıtım sorunları da çözüme kavuşturuluren_US
dc.description.abstractNowadays, needs for forest and raw wood materials has been increasing with the economic developments of the societies. But, the forest areas have been decreasing because of the pressures of the societies on forest especially in developing countries. In such regions, forest areas were on high mountainous areas. This situation is the same in Turkey, especially east Black Sea region. In Turkey, forest roads are still B forms of secondary roads. The wide of these roads are minimum 4 meters, generally minimum curve radius of them are 10 meters, and some times less then that. These roads do not have pavement and maintenance works were not made there too. And these roads are not suitable for transportation with truck-trailer. The transhipment problems form a typical example of the linear programming method. When this method applied, as well as solving transportation problems, distribution problems are solved related to transhipment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTransport modelien_US
dc.subjectTransportation modelen_US
dc.subjectKamyonla nakliyaten_US
dc.subjectDoğrusal programlaen_US
dc.subjectOrman yollarıen_US
dc.subjectTransportation by Trucken_US
dc.subjectLinear programmingen_US
dc.subjectForest roadsen_US
dc.titleOrman yolları üzerinde odun hammaddesi nakliyatının planlanmasıen_US
dc.title.alternativeThe planning of wood transport on the forest roadsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR129269en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage66en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record