Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorCoşkun, Ahmet Köksal
dc.date.accessioned2014-07-08T08:10:56Z
dc.date.available2014-07-08T08:10:56Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationCoşkun, Ahmet Köksal (2013).Ülkemiz tek parti iktidarlarında ormancılıkla ilgili hükümet vaat ve icraatlarının orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliği açısından değerlendirilmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/127
dc.description.abstractBu araştırmada, Türkiye?de yeni bir Anayasanın başlangıcı olan 1961 yılından günümüze çok partili dönemde tek başına iktidar olmuş partilerin seçim beyannameleri, hükümet programları ve icraatlarının orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi?ne ait seçim beyannameleri, hükümet programları ve icraatlar Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivi ve ilgili ağ sayfaları ile literatürlerden elde edilmiş ve araştırma amacı doğrultusunda irdelenmiştir. Buna göre, Adalet Partisi zamanında yapılan en önemli icraat, 1970 yılında 1961 Anayasasının 131. maddesinde yapılan değişikliktir. Kamuoyunda ?2B? diye yer alan, bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş arazilerin orman sınırları dışına çıkarılması uygulamalarının başlangıcı bu değişiklik ile olmuştur. Anavatan Partisi döneminde, 6831 sayılı Orman Kanununda üç kere değişiklik yapılmıştır. Anavatan Partisi bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji gibi tabii kaynakların mülkiyeti devlette kalmak kaydıyla, geliştirme ve işletme haklarının devletin koyacağı esaslar içinde fertlere veya fertlerin bir arada kuracağı teşebbüslere bırakılabilmesini savunmuştur. Bu dönemde ormancılıkta özel ağaçlandırma çalışmalarının da temelleri atılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ise, 6831 sayılı Orman Kanununda 13 defa değişiklik yapılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Anavatan Partisinin politikalarının benzerliği dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, özellikle özel ağaçlandırma faaliyetleri Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde daha da yaygınlaştırılmış, işletmecilikte bir yönüyle hizmetlerin özelleştirilmesi sayılan dikili satış uygulamaları da bu dönemde artırılmıştır. Kadastro açısından en büyük yenilik olarak 5304 sayılı yasa ile orman ve arazi kadastrosunun birlikte yapılması sağlanmıştır. Bu yasa ile iki başlılığa son verilmiş, orman ve diğer arazilerin kadastrosunun Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanan planlar doğrultusunda ortaklaşa yapılması sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to evaluate governments? election bulletins, government programs and actions from the point of forest resources management and administration. For this purpose, information and statistics about election bulletins, government programs and actions of related Parties was acquired from Grand National Assembly of Turkey?s archive, websites and literature and all these were analyzed in accordance with the purpose of the study. Accordingly, most important action of the Justice Party was amendment of 131. article of 1961 constitution in 1970. Practices of exclusion of lands from forest jurisdiction, which are known as 2B and have lost their qualities as forests in terms of science, started with this amendment. In Motherland Party period, there was three times amendment in Forest Law. Motherland Party advocated that individuals and enterprises can take part in development and management activities of natural resources such as forest, water, mine and energy, provided that property of these natural resources belong to state. In this period, private forestation in forestry started. In Justice and Development Party period, there was thirteen times amendment in Forest Law. Policies of Motherland Party and Justice and Development Party are similar. In this context, especially private forestation activities were enhanced and sale of standing timber practices were also increased in this period. The most important reform in cadastre was made through combining forest and land cadastral works with law no. 5304. With this law, it is provided that cadastral work of forest and other lands are done by General Directorate of Forestry and General Directorate of Land Registry and Cadastre jointly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeyannameen_US
dc.subjectSeçimen_US
dc.subjectHükümeten_US
dc.subjectOrman Kaynaklarıen_US
dc.subjectDeclarationen_US
dc.subjectElectionen_US
dc.subjectGovernmenten_US
dc.subjectForest Resourcesen_US
dc.titleÜlkemiz tek parti iktidarlarında ormancılıkla ilgili hükümet vaat ve icraatlarının orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliği açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of government pledges and actions in single-party power from the point of forest resources management and administrationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCoşkun, Ahmet Köksalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record