Show simple item record

dc.contributor.authorAyyıldız, Hasan
dc.contributor.authorToksoy, Devlet
dc.date.accessioned2017-09-19T07:35:20Z
dc.date.available2017-09-19T07:35:20Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationAyyıldız, H , Toksoy, D . (2001). Kafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik yapısını belirlemeye yönelik bir araştırma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 75-82. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29646en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25588
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1281
dc.description.abstract17 Kasım 1857'de İstanbul'da açılan orman okulundan günümüze gelinceye dek 9 Orman Fakültesi kurulmuştur. Orman Fakültelerinin sayılarının artmasıyla birlikte artan öğrenci sayıları dolayısıyla da her yıl işsiz kalan orman mühendislerinin sayısı artmaktadır. Yeni orman fakültelerinin kurulduğu iller ve öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları da orman mühendisi olarak mezun olacak öğrencilerin eğitim durumlarını daha sonra da mesleki yetkinliklerini önemli derecede etkileyebilecektir. Bu amaçla yeni açılan orman fakültelerinden biri olması nedeniyle Artvin Orman Fakültesi'nde 2000-2001 eğitim-öğretim yılında kayıtlı 174 öğrenciden 126'sı ile (% 72.4) yüz yüze anket yöntemi uygulanarak bu fakültedeki öğrencilerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractAfter school of forestry in İstanbul was founded on 17 November 1857, 9 forestry faculties have been founded until today. The number of students in the forestry faculties have been increasing due to newly founded forestry faculties; therefore, the number of unemployed forest engineers are getting increase from day to day. The cities and the socio-economic structure of students also will significantly affect the students education and the quality of forest engineers in the future. For this purpose, in order to determine some socio-economic structure of Artvin Forestry Faculty students, 126 of 174 registered students in 2000-2001 education period in Artvin Forestry Faculty were questionnaired with face to face questionnaire method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleKafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik yapısını belirlemeye yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeResearch on determining socio-economic structure of Kafkas university- Artvin forestry faculty students'en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR11261en_US
dc.authoridTR11404en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, OrmanEndüstri Mühendisliği Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record