Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.date.accessioned2017-09-19T08:03:42Z
dc.date.available2017-09-19T08:03:42Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationAkyüz, K . (2001). Artvin ilindeki küçük ve orta ölçekli orman ürünleri sanayi işletmelerinin yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1), 83-90. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2250/29641en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25583
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1282
dc.description.abstractBölgeler arasında oluşan gelişmişlik farklarının azaltılması bölgelerin etkin sanayi işletmelerinin faaliyet alanlarının genişletilmesi ve sorunlarının çözümü ile mümkün olacaktır. Artvin ili ülkemizdeki gelişmişlik sıralamalarında son sıralarda yeralmaktadır. İlde orman ürünleri sanayi işletmeleri ağırlıklı paya sahip durumdadır. Büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu orman ürünleri sanayi ilin gelişimi için lokomotif oluşturabilecek sektörlerden biridir. Bu çalışmada Artvin ilindeki orman ürünleri sanayi işletmelerinin yapıları ve sorunları araştırılmış, sektörün gelişimine yönelik olarak öneriler oluşturulmuştur. İl genelinde 8 ilçede 46 adet küçük ve orta ölçekli işletmeye anket uygulanmıştır. Anketlerin doldurulması yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda sektörün en önemli problemlerinin finansman ve pazarlama alanında olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractSupporting effective industrial sectors in the regions will play an important role in decreasing development differences among the regions. Artvin province is relatively less developed than many other cities in Turkey. Forest Product Industry has got large proportion among the manufacturing sectors in Artvin province. This sector carries significant roles for developing Artvin province in which the majority of the sector consisted of small and medium sized establishments. This study was conducted by utilizing questionnaire forms. In the study, current situation, structural analysis and problems of forest product industry were investigated. The questionnaire forms were filled in by face to face communication method. And a total of 46 questionnaire forms were filled out in 8 locations. Results showed that marketing and finance functions have not been utilized as efficently and effectively as they should have been.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleArtvin ilindeki küçük ve orta ölçekli orman ürünleri sanayi işletmelerinin yapısı, sorunları ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeThe structure and suggestions to solve problems of small and middle - sized forest products industry establishments in Artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR11701en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, OrmanEndüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorAkyüz, Kadri Cemilen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record