Show simple item record

dc.contributor.authorToksoy, Devlet
dc.contributor.authorVar, Mustafa
dc.date.accessioned2017-09-20T06:31:17Z
dc.date.available2017-09-20T06:31:17Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.citationToksoy, D , Var, M . (2002). Karadeniz bölgesinde çay tarımında yaşanan sorunların çözümünde alternatif bir ürün olarak bambu. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3 (1), 72-79. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29655en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25597
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1293
dc.description.abstractÜlkemizde 1930’lu yıllardan başlayan çay tarımı gerek Doğu Karadeniz Bölgesi gerekse Türkiye için önemli girdiler kazandırmış,bölgenin refah düzeyinin artmasında önemli bir paya sahip olmuştur.1990’lı yıllardan sonra ise çay tarımı ve üreticilerinin gittikçe artan sorunları bulunmaktadır.2000’li yıllardan sonra tarım politikasında yaşanan köklü değişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan sözleşme, IMF niyet mektupları vb. uluslar arası düzenlemeler, Tütün Yasası, Şeker Yasası vb. yasal düzenlemelerle getirilen yenilikler diğer tarımsal ürünler içinde bir takım düzenlemelerin yapılacağının işaretleridir. Gerek sektörün kendi yapısından gerekse dışarıdan kaynaklanan pek çok neden çay tarımının sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için önlemler gerektirmektedir. Alınacak önlemlerin ülkemiz şartlarını dikkate alan, yani kamuya yeni mali yükler getirmeyecek ve bölge halkının gelirlerini azaltmayacak nitelikte olmasıdır. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde bambu bitkisi bölgeye ekolojik uyum sağlayabilecek, katma değeri yüksek endüstriyel bir ürün olarak değerlendirilebilecek alternatif bir ürün konumundadır.en_US
dc.description.abstractTea plantation has started since 1930 s and made important contributions to Blacksea Region and Turkish economy as well. The plantation has played important role for the people living especially in Blacksea Region and helped to increase their income. However ,since 1930s , the people planting and producing tea have had some problems and their problems are getting growing in time. The fundemental in the agriculture politics after 2000s such as the commitmens with Eurupean Nations, the agreement with Word Trade Organization Intention letters to the International Money Foundation (IMF) i.e. and international regulations point to upcoming changes or amendment for other agricultural products. There are some problems causing either from the structure of tea sectors or external sources. In order to minimize these problems, some precautions should be taken . These precautions shoud take our country’s conditions into account. In others words, those precautions should not bring additional financial burders and decrease people’s income living in the region. Therefore , Bamboo plant is a good alternative for tea plantation because it can easily adopt the region climate and ecology and bamboo is a plant have additional advantages for the Black sea Region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleKaradeniz bölgesinde çay tarımında yaşanan sorunların çözümünde alternatif bir ürün olarak bambuen_US
dc.title.alternativeBamboo: as a new alternative product for solution of tea plantation problems in the black sea regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR11404en_US
dc.authoridTR16101en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record