Show simple item record

dc.contributor.authorKurdoğlu, Banu Çiçek
dc.date.accessioned2017-09-20T06:38:27Z
dc.date.available2017-09-20T06:38:27Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.citationKurdoğlu, B . (2002).Yeşil yol kavramı, fonksiyonları ve önemi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3 (1), 80-86. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29656en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1294
dc.description.abstractDünyamızı ciddi şekilde tehdit eden çevre sorunları, özellikle kırsal alanlarda ve bozulmamış doğal kaynaklar üzerinde kalkınma olgusuna paralel olarak tahribatını her geçen gün arttırmaktadır. Doğal kaynaklar üzerindeki bu baskılar sürerken öte yandan bu kaynakları korumak için de çeşitli çalışmalar yapılmakta ve kaynakların sürdürülebilirliği üzerine projeler üretilmektedir. Bu çalışmalar salt korumaya yönelik olabildiği gibi, özellikle kent insanının ruhsal ve bedensel olarak rahatlamasına, başka bir deyişle kullanımına yönelik bir yapı da kazanabilmektedir. Günümüzde batı ülkeleri kentlerinde açık alanların yitirilmemesi, ekolojik dengelerin korunabilmesi, yaşanabilir çevre oluşturulması amacıyla yeşil yol planlamasına yönelik başarılı örnekler görmek olasıdır. Yeşil yol; akarsu boyları, sırtlar ya da vadiler gibi doğal koridorları, demiryolu güzergahları boyunca rekreasyon amaçlı kullanıma dönüştürülmüş kanal, manzara yollarını, ya da parkları, doğal rezerv alanları, kültürel özellikleri ve tarihi yerleşimleri birbirine bağlayan çizgisel koridorlardır. Bu çalışmada, yeşil yollar tanıtılarak, amaçları ve fonksiyonları açıklanmış, ekolojik planlama açısından önemi vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractEnvironmental problems threatening our world seriously have been increasing their destruction day by day, especially in rural areas and on undamaged natural resources in parallel with development process. While these pressures on natural resources are going on, various studies, on the other hand, are being done in order to conserve these resources, and projects are being produced on the permanent conservability of resources. These studies may help not only conservation, but also especially the psychological and physical relaxation of the urban man, in other words, they may also have an aspect of usage. Nowadays, it is possible to see some successful examples of greenway planning intended not to waste the open areas in the cities of western countries, to protect the ecological balances and create a livable environment. Greenway is the natural corridors, such as river banks, ridges or valleys, and linear corridors joining the canals along railway routes used for recreational purpose, scenic roads or parkways, as well as areas of natural reserve, cultural characteristics and historical places. In this study, greenways was defined, and while their aims and functions are being explained, their importance was emphasized from the aspect of ecological planning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeşil Yolen_US
dc.subjectGreenwayen_US
dc.subjectRekreasyon Planlamaen_US
dc.subjectDoğa Korumaen_US
dc.subjectKorunan Alanen_US
dc.subjectRecreation Planningen_US
dc.subjectNature Protectionen_US
dc.subjectProtected Areasen_US
dc.titleYeşil yol kavramı, fonksiyonları ve önemien_US
dc.title.alternativeThe concept of greenway, its functions and importanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR150896en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage80en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKurdoğlu, Banu Çiçeken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record