Show simple item record

dc.contributor.authorGültekin, H. Cemal
dc.contributor.authorGültekin, Ü. Gülşan
dc.contributor.authorDivrik, Alime
dc.contributor.authorGülcü, Süleyman
dc.date.accessioned2017-09-21T08:00:23Z
dc.date.available2017-09-21T08:00:23Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationGültekin, H , Gülcü, S , Gültekin, Ü , Divrik, A . (2011). STUDIES ON DETERMINATION THE EFFECTS OF SOME PRACTICABLE CLASSIFICATION METHODS ON SEED GERMINATION OF CRIMEAN JUNIPER (Juniperus excelsa Bieb.) BEFORE SOWING PROCESS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4 (1), 111-120. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29673en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25614
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1312
dc.description.abstractBu çalışmada, renklerine, büyüklüklerine, sakaroz çözeltisinde ve suda yüzme özelliklerine göre 8 sınıfa (IA: Açık renkli, IB: Koyu renkli, IIA: Büyük, IIB: Küçük, IIIA: Sakaroz çözeltisinde dibe çöken, IIIB: Sakaroz çözeltisinde yüzen, IVA: Suda dibe çöken, IVB: Suda yüzen tohumlar) ayrılan Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) tohumlarının fidanlık koşullarında çimlenme yetenekleri karşılaştırılmıştır. Açık hava koşullarında 45 cm x 35 cm boyutlarındaki ENSO tipi kaplarda gerçekleştirilen ekimler, “Tesadüf Parselleri Deneme Deseni”ne uygun ve 3 yinelemeli olarak yapılmıştır. Tohum sınıflarına ait çimlenme yüzdeleri ve fidecik sayılarına ait veriler “SPSS İstatistik Paket Programı”nda değerlendirilmiştir. Buna göre; en yüksek çimlenme yüzdesi (%51.3), koyu renkli tohum sınıfında (IB) elde edilmiştir. Ekonomik ve aynı zamanda uygulamaya dönük olması açısından Boylu Ardıç fidanı üretiminde, tohumların suda yüzdürülerek sınıflandırılabileceği ve buna bağlı olarak da yüzen tohumların dibe çökenlere kıyasla daha fazla çimlenme kabiliyetinde oldukları ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the germination and seedling percent of Crimean Juniper (Juniperus excelsa Bieb.) seeds which were classified into eight classes according to their colours (IA: light-coloured and IB: darkcoloured seeds), morphological appearance (IIA: large-sized and IIB: small-sized seeds), floating ability in saccharine solution (IIIA: floated and IIIB: sunken seeds) and water (IVA: floated and IVB: sunken seeds) were investigated. The seeds were sown to germinate in open-field conditions with sowing Enso-potray of 45x35 cm in size, and the experimental design was “Completely Randomised Design” with three replications. Germination data on seed classes were analyzed using SSPS statistical software. Analysis of variance and Duncan test showed that the highest germination percent (51.3%) was provided by dark-coloured (IB) seeds. In conclusion, as it is easy to practice and economical method for production of Crimean Juniper Seedlings in forest nurseries, the seeds could be classified by floating process in water. It could be said that the germination ability of the floated seeds in water are much better than those of the sunken seeds.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBoylu Ardıçen_US
dc.subjectCrimean Juniperen_US
dc.subjectTohumların sınıflandırılmasıen_US
dc.subjectÇimlenme yüzdesien_US
dc.subjectSeed classificationen_US
dc.subjectGermination percenten_US
dc.titleBoylu ardıç (juniperus excelsa bieb.) tohumlarına ekimden önce uygulanabilecek bazı basit sınıflandırma yöntemlerinin çimlenmeye olan etkilerinin belirlenmesi üzerine araştırmalaren_US
dc.title.alternativeStudıes on determınatıon the effects of some practıcable classıfıcatıon methods on seed germınatıon of crımean junıper (juniperus excelsa bieb.) before sowıng processen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR32476en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherSüleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record