Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorSerin, Hasan
dc.contributor.authorAkyüz, İlker
dc.contributor.authorCındık, Hicabi
dc.date.accessioned2017-09-21T08:22:51Z
dc.date.available2017-09-21T08:22:51Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationAkyüz, K , Serin, H , Akyüz, İ , Cındık, H . (2011). EFFECTS OF ECONOMIC CRISIS ON THE FOREST INDUSTRY (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4 (1), 121-126. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29674en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25615
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1313
dc.description.abstractUlusal ve uluslar arası piyasalarda ticari anlamda sınırların kalkması ve sermaye hareketlerinin artması özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir. Ülkemizde yaşanan Kasım ve Şubat krizleri sanayi isletmeleri üzerinde önemli ölçüde tahribatlar yapmış ve ekonominin gelişimine darbe vurmuştur. Özellikle sanayinin yeterli düzeyde gelişmemiş olduğu bölgeler krizin etkilerini daha yüksek düzeyde hissetmişlerdir. Bu çalışmada sanayi gelişimi bakımından istenilen seviyede olmayan Doğu Karadeniz Bölgesi kapsamında Rize ili pilot bölge olarak seçilmiş ve orman ürünleri sanayi isletmeleri üzerinde krizin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rasgele seçilen 40 işletme üzerinde yüz yüze görüşme yöntemi yardımıyla yapılan çalışma sonucunda, işletmeler bünyesinde kapasite ve üretim seviyelerinde yüksek düzeyli düşüşler belirlenmiştir. İşletmelerin mali yapılarında önemli kayıplar yaşanmıştıren_US
dc.description.abstractEspecially, Border ceased and increasing capital movement at the national and international market constitutes negative results on the developing economics. The November and February crisis made an important destruction on the industry and dealt a blow to developing economic in Turkey. Effects of crisis are much more feeling particularly undeveloped industry regions than the other regions. The results of crisis weren't been investigated in the sector level in the manufactures industry. Aim of this study determined to effects of crisis at the forest product industry, active position in the manufacturer industry in the Rize selected area in the Eastern Black Sea Region not be taken desired share in the industry structure. In the random chosen establishments, 40 questionnaire forms filled with face-to-face communication method. As a result, it was determined that the fiscal structure and the production capacities of these establishments were important level lost and decreased respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik Krizen_US
dc.subjectEconomic crisisen_US
dc.subjectRizeen_US
dc.subjectForest product industryen_US
dc.subjectRizeen_US
dc.titleEkonomik krizin orman ürünleri sanayi üzerindeki etkileri (rize ili örneği)en_US
dc.title.alternativeEffects of economıc crısıs on the forest ındustry (a sample of rıze provınce)en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR11701en_US
dc.authoridTR158403en_US
dc.authoridTR51540en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman ve Endüstri Mühendisliğien_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record