Show simple item record

dc.contributor.authorTan, Hüseyin
dc.contributor.authorÖzbayram, Mehmet
dc.contributor.authorPeker, Hüseyin
dc.contributor.authorYıldız, Ümit Cafer
dc.date.accessioned2017-09-21T08:46:37Z
dc.date.available2017-09-21T08:46:37Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationTan, H , Özbayram, M , Peker, H , Yıldız, Ü . (2011). ÇEŞİTL BORLU BİLEŞİKLERİN OKALİPTUS (Eucalyptus Camaldulensis Dehn.) ODUNUNUN BOYUTSAL STABİLİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4 (1), 127-136. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29675en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25616
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1314
dc.description.abstractBu çalışma, odun koruma amaçlı birçok emprenye maddesinin bileşiminde yer alan borik asit, boraks ve sodyum perborat’ın preparatlar halinde emprenyeler sonrasında odundan yıkanma özelliklerinin tesbiti ; bor’un odundan yıkanarak kısa sürede etkinliğini kaybetmesi gibi dış mekanda kullanımını sınırlayıcı sakıncaların giderilmesinde fiziksel bir engel oluşturmak için (SİM)in kullanılma imkanları araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, PEG-400’de çözündürülen bor tuzlarının sulu çözeltilerle yapılan emprenyelere oranla daha fazla yıkandığını ve SİM’in PEG’li tuzların yıkanmasını engelleyemezken, sulu çözeltiler halinde yapılan borlu tuz emprenyesi sonrasında ikinci bir işlem olarak uygulanması halinde yıkanmayı önemli ölçüde engellediğini göstermiştir. Ancak yıkanma süresi arttıkça, SİM’in yıkanmayı engelleme etkisinin azaldığı tespit edilmiştir (P?0.05)en_US
dc.description.abstractWood preservation effectiveness of boron compounds against biological damagers and fire is well known. But these compounds are not widely used in preservation of wood because of their leachability from wood by rain water and making wood more hyroscopic than untreated wood in damp environments. Main aim of this study is; therefore, to improve the undesired leachability properties of some boron compounds by various water repellents (WRs). Aqueous solutions with polyethyleneglycole (PEG)-400 of boric acid and sodium perborate were chosen as boron compounds. WRs were used as secondary treatment chemicals which were considered as dimensional stabilizer of wood and phsical bariers of boron retained at innerparts of treated wood. Results indicated that WRs were reduced leachability of boron from wood significantly (P<0.05). Boron salts applied with. PEG were more leachable than were of equeous solutions. WRs were not found effective on reducing the leachability of boron solved in PEG. Longer leaching time caused more leachant and reduction the phsical alleviation of WRs on boron leachingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBoren_US
dc.subjectBoronen_US
dc.subjectEmprenyeen_US
dc.subjectodunen_US
dc.subjectOdun Korumaen_US
dc.subjectYıkanma Deneyien_US
dc.subjectSu İticiliken_US
dc.subjectOdunun Çalışmasıen_US
dc.subjectDaralmayı Azaltıcı Etkenliken_US
dc.subjectBoyutsal Stabilizasyonen_US
dc.subjectBorik Asiten_US
dc.subjectWooden_US
dc.subjectPreservationen_US
dc.subjectWater Repellentsen_US
dc.subjectLeachabilityen_US
dc.subjectBoric aciden_US
dc.subjectParaffin waxen_US
dc.subjectStyreneen_US
dc.subjectMethylmetacrylateen_US
dc.titleÇeşitli borlu bileşiklerin okaliptus (eucalyptus camaldulensis dehn.) odununun boyutsal stabilizasyonu üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of some boron compounds on the leachabılıty of eucalyptus (eucalyptus camaldulensis dehn.) wooden_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR28034en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Hopa Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record