Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Erhan
dc.contributor.authorAcar, Hafız Hulusi
dc.date.accessioned2017-09-21T08:52:40Z
dc.date.available2017-09-21T08:52:40Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationÇalışkan, E , Acar, H . (2011). ORMAN YOLLARINDA HİDROLİK SANAT YAPILARININ İNCELENMESİ. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4 (1), 137-143. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29676en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25617
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1315
dc.description.abstractOrmanlarımızın büyük bir kısmı dağlık arazi üzerinde bulunmaktadır. Tüm ormancılık faaliyetleri ve özellikle odun hammaddesinin ormanda üretilerek; orman yollar üzerinden tüketim merkezlerine düzenli ve sürekli olarak taşınması, bu yolların dayanıklı ve uzun ömürlü olması, dolayısıyla hidrolik sanat yapılarının inşa edilmesiyle mümkün olmaktadır. Çalışma alanı olarak Yeşiltepe Orman İşletme Şefliği (Maçka, Trabzon) sınırları içerisinde bulunan 35 km’lik orman yolu seçilmiştir. Bu yolda 16’sı büz, 7’si menfez, 3’ü köprü ve 5’i de kasis olmak üzere toplam 31 adet mevcut hidrolik sanat yapısı belirlenmiş ve bu sanat yapılarından sadece % 40’nın fonksiyonlarını yerine getirebildiği tespit edilmiştir. Hidrolik sanat yapıları yapım tekniği yönünden incelendiğinde, sanat yapılarının boyutlandırılmasının yerinde olduğu, ancak yine de başkaca problemlere rastlanıldığı tespit edilmiştir. Özellikle büzlerde ve menfezlerde çimento oranının yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Hidrolik sanat yapılarının bakımları da yetersiz olup bir çoğunun fonksiyonunu yitirmek üzere olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn Turkey, a large part of forest is scattered on the mountainous land. Whole forestry activity and particulary, producing of woody raw material in forest and its transportation to the consumption centres by constructed forest roads regularly and steadily can only be possible thanks to adequately firm forest roads and establishing of hydraulic construction buildings. As a study field, 35 km forest road within the Yeşiltepe Forest District boundary was selected. On this forest road, totaly 31 existent hydraulic construction buildings, consisting of 16 pipes, 7 culverts, 3 bridges and 5 hamps were found and its was determined that only 40% of hydraulic construction buildings can fulfil the their functions. Hydraulic construction buildings technique viewpoint, in spite of the fact that dimentions of hydraulic construction buildings were found appropirate they had same problems. It was become apperent that especially constructed concrete pipes and culverts had lack of cement. Furthermore, their maintanances were inadequate and some of them were almost losing their functions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Yollarıen_US
dc.subjectForest Roadsen_US
dc.subjectHydraulic Construction Buildingsen_US
dc.subjectYeşiltepe Regionen_US
dc.subjectHidrolik Sanat Yapılarıen_US
dc.subjectYeşiltepe Bölgesien_US
dc.titleOrman yollarında hidrolik sanat yapılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestıgatıon of hydraulıc constructıon buıldıngs on forest roaden_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR129270en_US
dc.authoridTR8504en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage143en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman ve Endüstri Mühendisliğien_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record