Show simple item record

dc.contributor.advisorÖlmez, Zafer
dc.contributor.authorYerli, Zafer
dc.date.accessioned2014-07-08T08:11:15Z
dc.date.available2014-07-08T08:11:15Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationYerli, Zafer (2012) .Doğu ladini'nin (Picea orientalis L. Link.) kozalak ve tohum özelliklerindeki coğrafi farklılıklar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/131
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Doğu Ladininin (Picea orientalis L. Link) kozalak ve tohum özelliklerindeki coğrafi farklılıkları araştırmaktır. Bunun için, Doğu Ladininin Artvin ve Ardahan-Posof'taki doğal yayılış alanı içinde 33 noktadan 3 veya 5 anaçtan açık tozlaşma ürünü kozalaklar toplanmış ve kozalak boyu, kozalak eni, elde edilen tohumların 1000 tane ağırlığı, tohum eni, tohum boyu gibi ve tohum kanat uzunluğu özellikleri ölçülmüştür. Araştırma alanının coğrafik özelliklerine göre bu veriler değerlendirilmiştir.Kozalakların elde edildiği ağaçların bulunduğu yerin GPS yardımıyla koordinatları, denizden yüksekliği ve bakıları tespit edilmiştir. Elde edilen verilen varyans (ANOVA) ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Varyans analizleri sonucunda kozalak boyu, kozalak eni, tohum boyu, tohum eni, tohum sayısı, tohum kanat uzunluğu ve 1000 tane ağırlığı bakımından tohum toplanan alanlar arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda tohum toplanan alanların yükseltisi ile bazı kozalak değerleri (kozalak eni ve kozalak boyu) arasında negatif bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Yükselti arttıkça kozalak eni ve kozalak boyu değerleri azalmaktadır. Ayrıca denizden uzaklık ile kozalak eni, tohum eni ve 1000 tane ağırlığı arasında yine negatif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir (p<0.05)en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the geographic variations of some cone and seed characteristics of oriental spruce (Picea orientalis L. Link). Fort this purpose, the cones were collected from 33 sampling plots within the species natural distribution in Artvin and Posof-Ardahan. Cone lenght and diameter, 1000-seed weight, seed lenght and diameter, height of seed wing and number of seeds in a cone were determined. Geographical features such as altitude, aspect, distance to the Black Sea, longitude and latitude of the sample plots were recorded. According to the analysis of variance, all variables included in the study were found to differ significantly between the sampling plots and were significantly related to aspects of the sampling locations. The negative correlations were defined between the altitude of sampling points and cone lenght and diameter. In addition to this, there were nagative correlations between the distance to the Black Sea and cone diameter, seed diameter and 1000-seed weight (p<0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğu Ladinien_US
dc.subjectPicea Orientalisen_US
dc.subjectKozalaken_US
dc.subjectTohumen_US
dc.subjectVaryasyonen_US
dc.subjectOriental Spruceen_US
dc.subjectConeen_US
dc.subjectSeeden_US
dc.subjectVariationen_US
dc.titleDoğu ladini'nin (Picea orientalis L. Link.) kozalak ve tohum özelliklerindeki coğrafi farklılıklaren_US
dc.title.alternativeGeographic variations for cone and seed characteristics of oriental spruce (Picea orientalis L. Link.)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYerli, Zaferen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record