Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, İsmail
dc.date.accessioned2017-09-22T06:10:28Z
dc.date.available2017-09-22T06:10:28Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.citationAydın, İ . (2011). AUTOMATION RESEARCHES IN FOREST PRODUCTS INDUSTRY. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (1), 40-47. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29685en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25625
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1323
dc.description.abstractOdun, heterojen yapıya sahip doğal bir polimerik malzemedir. Doğal büyüme karakteristikleri ve çevresel bazı etkiler, “kusur” olarak adlandırılan ve belirli uygulamalar için arzu edilmeyen odun özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Odunda bulunan kusurlar odunun görsel ve yapısal özelliklerini etkilemektedir. Bu kusurların türü; ağacın büyüme koşullarına, çevresel koşullara, taşıma ve oduna uygulanan işlemlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu kusurların tanımı ve hangi sınırlar dahilinde kabul edilebileceği, endüstriler arasında farklılıklar göstermektedir. Tomruk, kereste, parke vb. ağaç malzemeler, genellikle bir sınıflandırmaya tabi tutulduktan sonra ait olduğu kalite sınıfına göre satışa sunulmaktadır. Gerekte kereste, gerekse tomruklarda bulunan kusurların tespit edilebilmesi, hem üretim hem de zaman açısından işletmeye önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, ağaç malzeme kusurlarının tespit edilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuç olarak, odun kusurlarının taranması ve tespit edilmesinde kullanılan çok sayıda yönteme karşın, bu yöntemlerinin hiçbirinin tek başına yeterli olmadığı belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractWood is a natural polymeric material which has a heterogenic nature. The natural growth process and environmental influence can lead to features in wood that are undesirable for certain applications and are known as defects. Defects in wood affect the visual appearance and structural properties of wood. The type of defect is based on whether growth, environmental conditions, handling or processing causes it. The definition and acceptability of defect types can vary between industries. Wood materials such as log, lumber and parquet are usually subject to a classification before selling and these materials are sold based on their quality grades. The ability to detect internal defects both in the log and lumber can save mills time and processing costs. In this study, information on the automation research conducted for detection the defects in wood materials were given. As a result, it is indicated that there are numerous scanning methods able to detect wood features, but no one method is adequate for all defect typesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtomasyon, Odun Kusurları, Tarama Yöntemlerien_US
dc.subjectAutomation, Wood Defects, Scanning Methodsen_US
dc.titleOrman ürünleri sanayiinde otomasyon araştırmalarıen_US
dc.title.alternativeA utomatıon researches ın forest products ındustryen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR2589en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage40en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorAydın, İsmailen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record