Show simple item record

dc.contributor.authorGültekin, H. Cemal
dc.contributor.authorGültekin, Ü. Gülşan
dc.contributor.authorDivrik, Alime
dc.date.accessioned2017-09-22T07:20:54Z
dc.date.available2017-09-22T07:20:54Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.citationGültekin, H , Gültekin, Ü , Divrik, A . (2011). DETERMINATION OF SEED GERMINATION, OTHER SEED AND SEEDLING CHARACTERISTICS OF SYRIAN JUNIPER (Arceuthosdrupacea (Labill.) Ant. et Kotschy.) AND SOME RECOMMENDATIONS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (1), 48-54. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29686en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25626
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1324
dc.description.abstractAndız tohumlarının; kozalak etinden, tohum kabuğundan ve embriyodan kaynaklanan çimlenme engeli vardır. Andızın doğal ortamdaki çimlenmelerinde, kozalak eti doğal çimlenme sürecini tek başına 1 veya 2 yıl geciktirmekte ve çimlenmenin dördüncü, beşinci yıla sarkmasına neden olmaktadır. Kozalak etinden tamamen temizlenmiş (hayvanlar tarafından) tohumlar genelde üçüncü bazen de dördüncü yılda çimlenirler. Aynı yıl veya ikinci yıldaki çimlenme kemirgenler tarafından mekanik zedelemeye tabi tutulan tohumlarda gözükür. Doğal çimlenme sürecinde, tohumların üzerini kapatan sertleşmiş kozalak pulları kendiliğinden düşer ve embriyo serbest kalarak çimlenir. Eğirdir Orman Fidanlığında kitlesel andız fidanı üretiminde kullanılan kombinasyon şu şekildedir: 1 ay oda sıcaklığında suda bekletme x tohum kabuğu embriyodan ayrılmayacak şekilde kırma uygulamasından sonra yaz ekimlerinde %53 oranında çimlenme elde edilmiştir. Andız tohumunun olgunlaşma zamanı ekim ve tohumun olgunlaşma süresi 18 ay, kozalak tohum verimi %39, tohumun 1000 tane ağırlığı 2674 gramdır. Bir yaşlı fidan çapı 3.8 mm ve fidan boyu 16 cm’dir.en_US
dc.description.abstractSyrian Juniper (Arceuthos drupacea (Labill.) Antoine et Kotschy, synonym: Juniperus drupacea Labill.) seeds have germination barrier due to its fleshy cone, hard seedcoat, and embryo. Germination under natural conditions can be delayed by this barrier for 4-5 years, while cone flesh alone can postpone it for 1 to 2 years. Seeds freed of this flesh (by animals) usually germinate in the 3rd or 4th year. Germination can be seen in the same- or the following year if seeds are mechanically scarred by rodents. During the germination, hardened cone scales which cover the seeds fall out and the embryo becomes free to germinate. Combination used for mass production of Syrian Juniper seedling at the Egirdir Forest Nursery is as follows: Seeding in summer “after stratification at room temperature for a month x breaking of seed coats without harming the embryo” results in 53 % germination. Same seed characteristics of Syrian Juniper; time of seed ripening: October, time needed for seed fipening: 18 month,, mean weight of 1000 seeds: 2674 g, one year old seedling diameter: 3.8 mm, one year old seedling length: 16 cmen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAndızen_US
dc.subjectSyrian Juniperen_US
dc.subjectTohum özelliklerien_US
dc.subjectÇimlenme engelien_US
dc.subjectSeed characteristicsen_US
dc.subjectGermination barrieren_US
dc.titleAndız (arceuthos drupacea (labill.) ant. et. kotschy.) tohumlarının çimlenmesi, diğer tohum ve fidan özelliklerine ilişkin bazı tespit ve önerileren_US
dc.title.alternativeDetermınatıon of seed germınatıon, other seed and seedlıng characterıstıcs of syrıan junıper (arceuthosdrupacea (labill.) ant. et kotschy.) and some recommendatıonsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage48en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherEğirdir Orman Fidanlığıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record