Show simple item record

dc.contributor.authorGöktürk, Aşkın
dc.contributor.authorÖlmez, Zafer
dc.contributor.authorTemel, Fatih
dc.contributor.authorÖncül, Ömer
dc.date.accessioned2017-09-22T07:48:33Z
dc.date.available2017-09-22T07:48:33Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.citationGöktürk, A , Ölmez, Z , Temel, F , Öncül, Ö . (2011). POTENTIAL EROSION AREAS IN ARTVIN REGION WITH A GENERAL OVERVIEW OF AFFORESTATION AND EROSION CONTROL EFFORTS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (1), 61-70. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29688en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25628
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1326
dc.description.abstractArtvin-Çoruh Vadisi boyunca toprak erozyonu ciddi şekilde devam etmektedir. Vadi boyunca içerilere doğru gidildikçe iklim karasala dönüşmekte ve giderek kuraklaşmaktadır. Arazi yapısının çok dik, engebeli ve eğimli olmasından dolayı büyük ölçüde erozyona maruz kalan bu alanlarda toprak ve bitki örtüsü arasındaki ekolojik dengenin devam ettirilmesi zorunludur. Bunun için potansiyel ağaçlandırma ve erozyon kontrol alanlarının tespiti yanlış arazi kullanımının önüne geçilmesinde ve erozyonun önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Çalışmamıza göre Artvin ilinde orman sınırları içinde kalan 153915 ha ve orman sınırları dışında kalan 55990 ha alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışması yapılması gerekmektedir. 1992-2003 yılları arasında yılda ortalama 380.8 ha ağaçlandırma ve 1009.2 ha erozyon kontrol çalışması planlanmış, bunların sırasıyla % 35.4 ve % 104.5’i gerçekleştirilmiştiren_US
dc.description.abstractThe soil erosion has been going on seriously in the Çoruh River Valley. Climate changes to dry terrestrial climate from marine as one moves to inland through the valley. It is necessary to maintain ecological balance between soil and vegetation in this region where the terrain is very steep and rugged, and subject to significant soil erosion. Therefore, determination of the potential afforestation and erosion control areas would be the first step towards stopping inappropriate land use practices and erosion. According to our results 153915 ha area in forest boundary and 55990 ha area out of forest boundary are subject to afforestation and erosion control efforts in Artvin province. Between 1992 and 2003 380.8 ha afforestation and 1009.2 ha erosion control are planned per year, and 35.4 % and 104.5 % are realized, respectivelyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjecterozyon kontrolen_US
dc.subjectarazi kullanma kabiliyetien_US
dc.subjectağaçlandırmaen_US
dc.subjecterosion controlen_US
dc.subjectland use capabilityen_US
dc.subjectafforestationen_US
dc.titleArtvin yöresi potansiyel erozyon sahaları ile ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına genel bir bakışen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR28076en_US
dc.authoridTR27080en_US
dc.authoridTR123807en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorGöktürk, Aşkınen_US
dc.contributor.institutionauthorÖlmez, Zafer
dc.contributor.institutionauthorTemel, Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record